Thứ trưởng Lê ĐìnhThọ khẳng định, Đề án quy hoạch này có vai trò hết sức quan trọng bởi sức ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ĐTNĐ

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định, Đề án quy hoạch này có vai trò hết sức quan trọng bởi sức ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ĐTNĐ. Đây cũng chính là yếu tố “sống còn” quyết định vận mệnh phát triển của lĩnh vực ĐTNĐ trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng biểu dương Cục ĐTNĐ VN, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tích cực trong công tác nghiên cứu và xây dựng Đề án với nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn và sẽ có tính hiệu quả cao khi đưa vào áp dụng.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh, việc xây dựng quy hoạch phải dựa trên những cơ sở đã có sẵn,

đồng thời tiến hành rà soát và bám sát những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để tránh sự thay đổi quá nhiều, gây ảnh hưởng không tích cực.

“Khi làm tất cả các quy hoạch, lãnh đạo Cục ĐTNĐ VN phải lắng nghe trước, người đường thủy phải tham gia ý kiến trước.Chú trọng nhất là làm việc sâu sát với các địa phương. Ngoài ra, dù việc xây dựng Đề án có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị liên quan theo các lĩnh vực nhưng Cục ĐTNĐ VN phải là đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm”, Thứ trưởng Lê ĐìnhThọ nhấn mạnh.

Yếu tố quan trọng hàng đầu trong Đề án Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng ĐTNĐ đến năm 2020, định hướng năm 2030 là dự báo vận tải hàng hóa.

Cũng theoThứ trưởng, yếu tố quan trọng hàng đầu trong Đề án là dự báo vận tải hàng hóa. Đề án này không chỉ đơn thuần về lĩnh vực ĐTNĐ mà còn phải kết hợp tổng hòa với phát triển kinh tế đất nước phân bố theo 5 loại hình giao thông. Trong đó, lĩnh vực ĐTNĐ phải xác đích rõ trách nhiệm nâng cao hơn nữa năng lực vận tải.

Thứ trưởng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án phải ưu tiên hàng đầu quy hoạch tổng thể. Theo lịch trình, tháng 12 tới đây, Đề án sẽ được trình Thủ tướng, vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng Đề cương nhiệm vụ quy hoạch tổng thể về phát triển GTVT ĐTNĐ đến năm 2020, định hướng 2030 một cách cụ thể và chi tiết. Đối với những điểm chưa hợp lý trong dự thảo Đề án, các cơ quan tham gia soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu và sớm sửa đổi.

Theo Thứ trưởng, quy hoạch tổng thể phải phân rõ 3 vùng Bắc, Trung, Nam phù hợp với đặc thù và điều kiện tự nhiên mỗi vùng miền. Đồng thời, tính liên kết giữa các vùng, tuyến sông trung ương và tuyến sông địa phương cũng cần được chú trọng.Thứ trưởng yêu cầu Cục ĐTNĐ VN sắp xếp lại danh mục tuyến sông Trung ương, tuyến sông nào không phù hợp thì bàn giao cho địa phương nhằm thể hiện tốt hơn tính kết nối cũng như hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

“Quy hoạch tổng thể chính là ‘xương sống’ để triển khai quy hoạch chi tiết.Theo đó, các quy hoạch chi tiết phải đồng bộ với quy hoạch tổng thể, tránh để xảy ra tình trạng mỗi quy hoạch lại một kiểu khác nhau”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ kết luận.

Theo tapchigiaothong.vn Khánh Ngọc st