Thực hiện quy định của pháp luật về đội nón bảo hiểm đối với trẻ em, học sinh khi đến trường, Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau đã chỉ đạo các trường triển khai sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh. Theo đó, ngay từ đầu Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh quy định của pháp luật về đội nón bảo hiểm.
Em Nguyễn Xu, học sinh lớp 3 của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết: “Cô giáo chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở các con phải chấp hành tốt việc đội NBH khi tham gia giao thông; chúng con luôn nằm lòng lòng nên mỗi khi tham gia giao thông là đội NBH”.


Buổi tan trường của học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Phường 9, TP Cà Mau - Ảnh Thiên Ân St
Đạt được kết quả tích cực như nêu trên là nhờ nhà trường  và phụ huynh đã có tiếng nói chung trong việc giáo dục con em ngay từ nhỏ hình thành ý túc chấp hành Luật Giao thông tông qua chiếc NBH. 
Đội NBH cho trẻ em khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế được rủi ro khi xảy ra tai nạn giao thông, mà còn thể hiện ứng xử văn hóa, văn minh chấp hành quy định của pháp luật về đội NBH ở trẻ.
                                                                            Khánh Hưng_UBKT Tỉnh ủy