Tại Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi vừa trình Quốc hội, có một đề xuất mới nếu được thông qua thì đội ngũ lái xe kinh doanh cần phải lưu ý.

Tài xế phải có chứng chỉ hành nghề mới được lái xe kinh doanh

Theo đó, đề xuất này quy định: “Người có giấy phép lái xe ô tô muốn hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và được cấp Chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải”.

Nói cách khác, theo đề xuất mới này, các tài xế hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải, ngoài bằng lái đã thi sát hạch trước đó, cần phải có chứng chỉ nghề được cấp sau khi trải qua đào tạo nghiệp vụ vận tải. Chương trình khung đào tạo nghiệp vụ vận tải sẽ do Bộ Giao thông vận tải quy định. Trong khi đó Chính phủ sẽ quy định về trình tự và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề.

Ngoài bằng lái, tài xế cần có chứng chỉ nghề để được lái xe kinh doanh vận tải

Như vậy, sau khi nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được chuyển từ Bộ giao thông vận tải sang Bộ Công an thì Bộ giao thông vận tải đã bổ sung thêm quy định về chứng chỉ hành nghề bên cạnh giấy phép lái xe. Nội dung quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được tách khỏi luật Giao thông đường bộ để đưa sang luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì.

Hiền tại, chính sách này vẫn đang là đề xuất và được Uỷ ban Quốc phòng An ninh xem xét lấy ý kiến. Trong khi nhiều ý kiến nhất trí, có một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này vì việc yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ làm phát sinh một số loại giấy phép.

Vì vậy, Uỷ ban Quốc phòng An ninh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý các nội dung sao cho phù hợp, không để trùng dẫm giữa hai luật, trách gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, các nhân có phương tiện tham gia giao thông, đồng thời vẫn bảo đảm được tính khả thi.

Xe đưa đón học sinh: Niên hạn không quá 15 năm, màu sơn riêng, dễ quan sát, tài xế phải có 2 năm kinh nghiệm lái xe kinh doanh

Bên cạnh đề xuất về chứng chỉ hành nghề lái xe ô tô kinh doanh vận tải, Luật Giao thông đường bộ sửa đổi cũng bổ sung các quy định về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô...

Đặc biệt, hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô có một số quy định mới cụ thể như: xe ô tô đưa đón học sinh phải có niên hạn sử dụng không quá 15 năm, có thiết bị đèn cảnh báo và đăng ký màu sơn riêng để nhận diện.

Xe đưa đón học sinh

Bên cạnh đó, kính xe phải đảm bảo có thể quan sát rõ phía trong xe từ bên ngoài, ghế ngồi và dây đai an toàn phải phù hợp với lứaa tuổi học sinh. Riêng tài xế lái ô tô đưa đón học sinh phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe kinh doanh vận tải hành khách. Dự thảo luật cũng chỉ rõ cơ sở giáo dục, đào tạo có trách nhiệm trong việc xây dựng, tập huấn cho lái xe và người quản lý học sinh năm vững và thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh.

Được biết, Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi đang được Quốc hội thảo luận tại kỳ hợp 10 và sẽ thông qua tại kỳ họp 11.

Theo Tinxe.vn