Bàn về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, sáng 2/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn (đoàn Đà Nẵng) đánh giá, thu hút đầu tư và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giữa các địa phương đang mang tính chạy đua, mạnh ai nấy làm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn phát biểu ý kiến tại hội trường

“63 tỉnh thành mà có tới 245 bến cảng, 29 cảng biển, 21 sân bay,  trong đó có tới 10sân bay quốc tế. Gần như tỉnh thành nào cũng có hoặc đều muốn có sân bay, cảng biển", ông Sơn cho biết.

Bàn về vấn đề quy hoạch vùng, đại biểu Nguyễn Bá Sơn cho rằng, quá trình thực hiện các chủ trương về phát triển vùng, liên kết vùng thời gian qua đã đạt được những hiệu quả nhất định, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế.

"Việc quy hoạch vùng vẫn mới chỉ mang tính chất ghép nối các tỉnh thành với nhau, có những nơi chỉ là số ghép cơ học, chưa có sự liên kết thực sự, hầu như chưa có chế tài lâu dài", ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, việc thu hút đầu tư và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giữa các địa phương đang mang tính chạy đua, mạnh ai nấy làm, thi nhau "trải thảm đỏ", mời chào đầu tư với nhiều hình thức ưu đãi

Ông Sơn cho rằng, điều này làm giảm lợi ích tổng thể. Các tỉnh thành đầu tư dàn trải, lãng phí, không có trọng điểm. Các vùng kinh tế trọng điểm chưa thực sự phát huy được vai trò đầu tàu, tác dụng lan tỏa, hiệu quả đầu tư chưa thực sự vượt trội.

Liên kết vùng: Tránh trăm hoa đua nở

Theo đại biểu Nguyễn Bá Sơn, cần nhìn thẳng vào thực tế, việc quy hoạch tổng thể liên kết vùng và quy hoạch ngành theo từng vùng như hiện nay chưa phát huy hết hiệu quả. Việc quy hoạch vùng vẫn mới chỉ mang tính chất ghép nối các tỉnh thành với nhau, có những nơi chỉ là số ghép cơ học, chưa có sự liên kết thực sự, hầu như chưa có chế tài lâu dài.

Tham gia thảo luận, nhiều đại biểu cũng đề nghị Chính phủ cần phát triển thế mạnh của địa phương trên cơ sở quy hoạch của toàn vùng; phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn; xóa bỏ tư duy khép kín, không để 63 địa phương là 63 nền kinh tế riêng lẻ.

Đại biểu Quốc hội Cao Đình Thưởng (đoàn Phú Thọ) cho rằng, trong quy hoạch phát triển vùng, Nhà nước phải là chủ thể thực hiện quy hoạch tổng thể trên phạm vi cả nước không nên để mỗi tỉnh, mỗi địa phương tự quy hoạch.

Đại biểu Quốc hội Cao Đình Thưởng

Việc giao cho địa phương tự quy hoạch, theo ông Thưởng sẽ dẫn đến tình trạng “trăm hoa đua nở”, việc quy hoạch đầu tư dàn trải, thiếu đồng bộ, thiếu tính liên thông, liên kết, không hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước và làm phát sinh nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Thưởng đề nghị, việc quy hoạch và quy hoạch đầu tư cần có sự cân nhắc hết sức thận trọng, phù hợp với từng vùng, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế./.

VOV.VN – Thiên Ân st