Ảnh minh họa

Dự án có tổng mức đầu tư là 17.152,65 tỷ đồng, gồm: chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (đã bao gồm dự phòng) 1.988,17 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị 12.551,97 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 54,23 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 313,82 tỷ đồng; chi phí khác 403,83 tỷ đồng; chi phí dự phòng 1.840,63 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án bao gồm việc xây dựng chính tuyến cao tốc và tuyến nối với Quốc lộ 1; trong đó, tuyến cao tốc có điểm đầu tại Km 53+000 kết nối vào điểm cuối Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) và điểm cuối tại Km 126+223 giao với đường hành lang ven biển phía Nam (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), với tổng chiều dài tuyến khoảng 73,223km.

Còn tuyến nối có điểm đầu tại Km 0+000 kết nối vào điểm cuối Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau (nút giao IC12, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) và điểm cuối tại Km 16+597 kết nối với Quốc lộ 1 (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), với tổng chiều dài tuyến khoảng 16,597km.

Theo quy hoạch, giai đoạn hoàn chỉnh, chính tuyến cao tốc sẽ có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m; còn trong giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe hạn chế, bè rộng nền đường 17m. Tuyến nối được xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Trên tuyến sẽ xây dựng 4 nút giao liên thông khác mức và 1 nút cùng mức, đảm bảo các nhánh kết nối phù hợp với quy mô giai đoạn hoàn chỉnh. Dự án không đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ, chỉ hoạch định vị trí, quy mô để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, vị trí dự kiến tại khoảng Km 95+000 (bố trí 2 bên đường cao tốc). Vị trí chính thức sẽ được quyết định trong bước tiếp theo sau khi thỏa thuận cụ thể với địa phương.

Theo Quyết định, Dự án chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026; nguồn vốn đầu tư là Ngân sách nhà nước. Dự kiến trong giai đoạn 2021 – 2025, Dự án được bố trí 12.007 tỷ đồng; và giai đoạn 2026 - 2027 sẽ bố trí 5.145,65 tỷ đồng.

Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

Theo https://dangcongsan.vn