Đầu năm 2016 đến nay, toàn huyện chỉ có 222 phương tiện đăng ký, đăng kiểm mới và đăng kiểm lại sau khi hết hạn. Luỹ kế chỉ có khoảng 8.800 phương tiện thực hiện đăng ký, đăng kiểm theo quy định, đạt tỷ lệ chưa đến 52% so với tổng số phương tiện hiện có.

Số lượng phương tiện đăng ký, đăng kiểm còn thấp - ảnh Thành Quốc

Đường bộ phát triển, nhiều nơi bà con chủ yếu đi lại bằng xe gắn máy, phương tiện võ ít sử dụng đó là một trong những nguyên nhân khiến số lượng phương tiện thuỷ nội địa đăng ký đăng kiểm thấp. Mặt khác thủ tục đăng ký đăng kiểm phương tiện vẫn còn nhiều khó khăn là cản trở lớn nhất đối với người dân. Cụ thể là, đa phần các phương tiện bằng chất liệu compostite. do các cơ sở tại địa phương đóng, do thiếu hồ sơ thiết kế kỹ thuật, không có đăng kiểm viên giám sát trong quá trình đóng như qui định tại Thông tư 06/2013 của Bộ Giao thông Vận tải nên không đủ điều kiện đăng ký đăng kiểm.

Ngoài ra, thực hiện theo Thông tư 123 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa hiện nay quá cao. Ví như đối với các phương tiện có công suất từ 5 sức ngựa trở lên thì mức đóng phí trên 1 triệu đồng, còn đối với phương tiện có công suất từ 15 sức ngựa trở lên tùy thuộc vào từng loại phương tiện có mức đóng từ 2 triệu đồng trở lên cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đăng ký đăng kiểm của người dân.

Thành Quốc (Đài Truyền thanh Đầm Dơi)