Bắt đầu vào vị trí xuất phát chạy 1500 m

Đối tượng kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện Chiến sĩ Công an khỏe là nam CBCS có độ tuổi từ 18t đến 50t gồm 4 môn là chạy 100m, chạy 1.500m, co tay xà đơn hoặc chống đẩy và bật xa tại chỗ. Đối với nữ CBCS từ 18t đến 45t, nội dung  kiểm tra gồm 3 môn là chạy 100m, chạy 800m và bật xa tại chỗ.

Chống đẩy là một trong những nội dung kiểm tra nhằm đánh giá thể lực của CBCS

Tăng tốc về đích tại nội dung 100m

Chạy 1.500m là nội dung tốn khá nhiều thể lực

 Các nữ chiến sĩ cũng tỏ ra khá quyết tâm trong các nội dung thi, đặc biệt là nội dung chạy 1.500 mét

Đây là hoạt động thường niên của Cục CSGT nhằm kiểm tra thực trạng sức khỏe CBCS, cũng là để đánh giá phong trào TDTT và việc rèn luyện thân thể của cán bộ, chiến sĩ. Qua kiểm tra để đơn vị tuyển chọn nòng cốt cho các đội tuyển thi đấu tại các giải thể thao do Bộ Công an tổ chức; đồng thời thúc đẩy phong trào TDTT, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tích cực rèn luyện sức khỏe, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội trong tình hình mới.

Theo Cục CSGT