Kiểm tra lộ đang sửa chữa.

Qua kiểm tra thực tế và khảo sát tại một số điểm lộ bị sụp lún, bong tróc tại 2 xã, Chủ tịch Nguyễn Chí Thuần yêu cầu những tuyến còn trong quá trình bảo hành các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa trong việc duy tu, dặm vá. Trong quá trình thi công cũng phải đảm bảo thông suốt cho nhân dân đi lại thuận tiện. Còn những điểm sụp lún trước mắt xã cần vận động nhân dân cùng nhau gia cố để tránh trường hợp sụp lún thêm, huyện sẽ đề xuất cấp trên hỗ trợ thêm vốn để kịp thời sửa chữa những đoạn đã sụp lún để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho nhân đi lại.

Do nguồn kinh phí còn khó khăn nên hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều tuyến lộ bị xuống cấp, mặt đường bong tróc chưa duy tu, sửa chữa kịp thời. Vì vậy, huyện cũng mong cấp trên hỗ trợ thêm kinh phí để thực hiện tốt hơn công tác sửa chữa lộ để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi và an toàn hơn.

Thành Quốc