Phương tiện vào kiểm định tại Chi cục Đăng kiểm Cà Mau

So với cùng kỳ số phương tiện kiểm định đạt yêu cầu tăng hơn 800 phương tiện, thu phí bảo trì đường bộ tăng hơn 2 tỷ đồng.

Thời gian qua Chi cục Đăng kiểm Cà Mau đã khai thực hiện tốt các quy định và hướng dẫn trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đặc biệt kiểm tra chặt chẽ kích thước thùng hàng, kiểm soát tải trọng đối với xe tải thùng, tải tự đổ, xe ôtô… tuyệt đối không cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra Chi cục Đăng kiểm Cà Mau đã rà soát, thống kê, lập báo cáo các phương tiện hết niên hạn sử dụng theo Nghị định 95/2010/NĐCP gởi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Phòng cảnh sát giao thông tỉnh và niêm yết tại Trung tâm theo quy định.

Để nâng cao năng lực, chất lượng kiểm định, ngoài việc đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, Chi cục Đăng kiểm Cà Mau tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ; siết chặt kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, bộ phận có hành vi vi phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác kiểm định;đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả chế độ một cửa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện.

Quốc Hưng