Theo dõi thông số thiết bị giám sát  hành trình- ảnh minh họa

Ngay từ đầu năm 2016 Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác bến xe, hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô và kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối trung chuyển hàng hóa.

Ngoài ra thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe; không chở quá tải, không vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian làm việc của lái xe.

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình

Thường xuyên kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô khách để quản lý, phát hiện, cảnh báo và xử lý theo quy định pháp luật đối với lái xe và cơ sở kinh doanh vận tải vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp dữ liệu và thông tin cho lực lượng Cảnh sát giao thông để xử lý kịp thời các xe vi phạm tốc độ cao tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lý do thu hồi phù hiệu 12 trường hợp trên là do qua kết quả trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, các xe thường xuyên vi phạm Luật giao thông đường bộ và không thực hiện theo phương án kinh doanh vận tải đã được cơ quan quản lý chấp thuận. 

Quốc Hưng