Chi cục Đăng kiểm Cà Mau kiểm định phương tiện đường bộ - ảnh Mộng Tuyết St

Chi cục Đăng kiểm Cà Mau đã tập trung nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới khi vào kiểm định. Đặc biệt kiểm tra chặt chẽ kích thước thùng hàng, kiểm soát tải trọng đối với xe tải thùng, tải tự đổ, xe ôtô… tuyệt đối không cấp giấy chứng nhận kiểm định cho các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.

Rà soát, thống kê, lập báo cáo các phương tiện hết niên hạn sử dụng từ 01/01/2017 theo Nghị định 95/2010/NĐCP gởi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Phòng cảnh sát giao thông tỉnh và niêm yết tại Trung tâm theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch “Nâng cao chất lượng kiểm định và phòng chống tiêu cực”. Tăng cường công khai minh bạch các thủ tục hành chính trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Chi cục đăng kiểm Cà Mau sẽ phối hợp kiểm tra chặt chẽ phương tiện hoán cải - ảnh Mộng Tuyết St.

Trong thời gian tới Chi cục Đăng kiểm Cà Mau sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm của phương tiện hoán cải; siết chặt việc kiểm tra về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện cơ giới theo quy định.

Quốc Hưng