Danh sách tên và vị trí 02 bến khách ngang sông và 51 bến thủy thủy nội địa hoạt động không phép như sau:

Stt

Họ và tên Chủ bến

Tên Bến

Sông (kênh)

Địa Danh

*

BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

 

 

 

I

XÃ TRẦN THỚI

 

 

 

1

Phạm Văn Tám

Ông Thiêu

Kênh xáng ĐH

ấp Đông Mỹ

2

Hồ Văn Tiếp

Đông Thới

Kênh xáng ĐH

ấp Đông Mỹ

*

BẾN THỦY NỘI ĐỊA

 

 

 

I

XÃ TÂN HƯNG

 

 

 

1

Nguyễn Văn Thà

DNTT Từ Toàn

Cái Rắn

Ấp Tân Bữu

2

Nguyễn Văn Trí

Hộ KDCT Giàu

Cái Rắn

Ấp Tân Bữu

3

Trần Trung Hoa

Hộ KDCT Thanh Thào

Cái Rắn

Âp Tân Bữu

4

Phạm Văn Nhựt

Hộ KDCT Nhựt Duy

Bào Ngãi

Âp Phong Lưu

5

Huỳnh Xuân Diện

Hộ KDCT Huỳnh Diện

Bảy Háp

Ấp Tân Bữu

6

Tạ Thanh Tiền

Hộ KDCT Phú Vinh

Bảy Háp

Ấp Tân Hòa

7

Nguyễn Quang Trinh

Hộ KDCT Phú Vinh

Bảy Háp

Ấp Bào Vũng

II

XÃ PHÚ HƯNG

 

 

 

1

Hồ Văn Lộc

Hộ KDCT Tài Lộc

Cái Rắn

Ấp Cái Rắn B

2

Lưu Hoàng Anh

Hộ KDCT Hoàng Anh

Lòng Ống

Ấp Cái Rắn B

3

Nguyễn Thế Nhân

Hộ KDCT Phong Nhã

Rạch Gặp

Ấp Lộ Xe

4

Huỳnh Văn Chiêu

Cty Đại Lợi

Rạch Gặp

Ấp Lộ Xe

5

Huỳnh Công Chức

Hộ KDCT Chức

Bảy Háp

Ấp Đức An

6

Trần Thị Phim

Hộ KDCT Phước Hùng

Cái Rắn

Ấp Lộ Xe

7

Vạn Thành

Hộ KDCT Vạn Thành

Cái Rắn

Ấp Lộ Xe

III

XÃ LƯƠNG TRẾ TRÂN

 

 

 

1

Công Đoàn VP tỉnh Ủy

Công Đoàn Tỉnh Ủy số 05

Lương Thế Trân

Ấp Năm Đảm

2

Khuông Xuân Xứng

Hộ KDCT Thế Duy

Lương Thế Trân

Ấp Năm Đảm

3

Bùi Thị Ngân

Cty TNHHKNSH Thịnh Long

Lương Thế Trân

Ấp Hòa Trung

4

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Cty CP Việt Nam FOOD

Lương Thế Trân

Ấp Hòa Trung

5

Mạch Văn Nhỉ

Cty TNHHMTVSXTMXKĐP

Lương Thế Trân

Âp Hòa Trung

IV

XÃ THẠNH PHÚ

 

 

 

1

Nguyễn Văn Nghiệp

Hộ KDCT Tập Xương

Vịnh Ráo

Ấp Sỡ Tại

2

Quan Hứa

Hộ KDCT Tư Hùng

Nhà Phấn

Ấp Tân Hòa

3

Trần Thanh Phong

Hộ KDCT Lam Khôi

Nhà Phấn

Ấp Tân Hòa

4

Hồ Thu Ba

Hộ KDCT Hai Thống

Nhà Phấn

Ấp Tân Hòa

5

Trương Văn Lem

Hộ KDCT Sáu Lem

Nhà Phấn

Ấp Sở Tại

V

XÃ HƯNG MỸ

 

 

 

1

Dư Văn Nghĩa

Hộ KDCT Năm Nghĩa

Rau Dừa

Ấp Rau Dừa B

2

Lê Văn Phược

Hộ KDCT Minh Phước

Rau Dừa

Ấp Rau Dừa B

3

Quách Văn Lộc

Hộ KDCT Ngọc Xía

Rau Dừa

Ấp Rau Dừa B

4

Trần Phước Thọ

Hộ KDCT Phước Thọ

Rau Dừa

Ấp Thị Tường A

5

Cty Huỳnh Hương

Cty Huỳnh Hương

Rạch Gặp

Ấp Thị Tường

VI

XÃ HÒA MỸ

 

 

 

1

Trần Văn Chánh

Hộ KDCT  Chức

Láng Tượng

Ấp Kinh Tư

2

Huỳnh Đúng Đắng

Hộ KDCT  Đúng Đắng

Chống Mỹ

Ấp Kinh Tư

VII

XÃ TÂN HƯNG ĐÔNG

 

 

 

1

Tô Văn Tờ

Hộ KDCT tô tờ

Chống Mỹ

Ấp Láng Tượng

2

Phạm Hoàng Mậu

Hộ KDCT Hoàng Mậu

Láng Tượng

Ấp Đông Hưng

3

Nguyễn Văn Yên

Hộ KDCT Hoàng Yên

Láng Tượng

Ấp Láng Tượng

4

Nguyễn Văn ẩn

Hộ KDCT Hoàng  Ẩn

Láng Tượng

Ấp Láng Tượng

5

Trần Thị Mừng

Hộ KDCT Phố Mừng

Láng Tượng

Ấp Láng Tượng

VIII

XÃ ĐÔNG HƯNG

 

 

 

1

Bùi Hoàng Ái

Hộ KDCT Hoàng Ái

Chà Là

Ấp Tân Phong

2

Trần Văn Thẩm

Hộ KDCT Bảy Thẩm

Chà Là

Ấp Giá Ngự

IX

XÃ ĐÔNG THỚI

 

 

 

1

Huỳnh Thị Trấn

Hộ KDCT Thanh Phong

Đông Thới

Ấp Bào Tròn

X

XÃ TRẦN THỚI

 

 

 

1

Thường

Hộ KDCT

Rạch Gập

Đầm Cùng

2

Cty Nam Long

Cty Nam Long

Rạch Gập

Đầm Cùng

3

Nguyễn Tấn Đạt

Hộ KDCT Tấn Đạt

Rạch Gập

Đầm Cùng

XI

THỊ TRẤN CÁI NƯỚC

 

 

 

1

Phạm Thái Hòa

Hộ KDCT Năm Hòa

Cái Nước

Khóm 3

2

Võ Văn Trí

Hộ KDCT Trí

Cái Nước

Khóm 3

3

Trương Tập

Hộ KDCT Chí Linh

Cái Nước

Khóm 3

4

Võ Văn lý

Hộ KDCT Lý

Láng Tượng

Khóm 2

5

Võ Thị Đào

Hộ KDCT Thanh Như

Cái Nước

Khóm 2

6

Nguyễn Văn Khuông

Hộ KDCT Tấn Khuông

Cái Nước

Khóm 2

7

Đặng Hòa An

Hộ KDCT An Diện

Cái Nước

Khóm 2

8

Tô Minh Tiến

Hộ KDCT 7 Kiến

Cái Nước

Khóm 2

9

Lê Văn Mỹ

Hộ KDCT Văn Mỹ

Láng Tượng

Khóm 2

Thời gian tới Ban An toàn giao thông huyện Cái Nước sẽ phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm

Bến khách ngang sông, bến thủy nội địa hoạt động không phép, không đảm bảo ATGT, tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trong thời gian tới Ban An toàn giao thông huyện Cái Nước sẽ phối hợp với Đoàn liên ngành đường thủy nội địa và các lực lượng chức năng biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở chủ bến tuân thủ quy định về đăng lý hoạt động bến thuỷ nội địa và kiên quyết đình chỉ, xử lý đối với các trường hợp tái phạm.                                                 

  Ban ATGT tỉnh