Mục tiêu Tháng cao điểm nhằm tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về quy định hành lang an toàn đường bộ, vỉa hè đô thị, công tác quản lý xây dựng vỉa hè đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị đến mọi người dân, từng gia đình, cơ quan, tổ chức và nhân dân sống ở ven các tuyến đường chấp hành những quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ.Các hộ dân sống ven các trục đường, phố phải duy trì chấp hành những quy định về hành lang an toàn đường bộ, công tác quản lý đô thị. Chấp hành tự tháo dỡ các công trình vi phạm, tái vi phạm như: Xây dựng lều quán, mái che bày bán hàng hóa, quán ăn uống, rửa xe, sửa xe trên vỉa hè. Không đổ vật liệu, rác thải trên vỉa hè, lòng đường,... trả lại mặt bằng vi phạm, tái vi phạm để đường thông, hè thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông.

 Sau khi tuyên truyền, vận động các hộ gia đình và cá nhân nào không chấp hành tự tháo dỡ những vị trí vi phạm, tái vi phạm thì đơn vị, cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn tỉnh gắn với chỉnh trang đô thị. Kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè đô thị làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông; đảm bảo và duy trì “đường thông – hè thoáng” trên tất các tuyến đường.Quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, thống nhất, chú trọng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, phương tiện tham gia giải tỏa; không để xảy ra sai sót và phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Xây dựng liều, quán mua bán trên hành lang an toàn đường bộ.

Kế hoạch tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động, thực thi pháp luật về hành lang an toàn đường bộ được thực theo các bước:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm tuyên truyền các quy định về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, ranh giới của hành lang an toàn đường bộ để nhân dân hai bên các tuyến đường nắm và hiểu rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2.Tổ chức kiểm tra, thống kê, phân loại các trường hợp vi phạm hành lang đường bộ thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ,..để có giải pháp đúng và phù hợp với từng đối tượng và từng tuyến đường.

3. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang an toàn đường bộ tự giác tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc khác ra khỏi phạm vi hành lang giao thông đường bộ.

4. Sau khi thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nếu các hộ gia đình và cá nhân nào không chấp hành tự tháo dỡ thì thực hiện cưỡng chế giải toả như các công trình xây dựng trái phép, đặt biển quảng cáo, panô áp phích, mái che, lều quán, quầy bán hàng hoá trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.

4. Bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xãquản lý và bảo vệ tốt phần hành lang an toàn đường bộ đã thực hiện giải toả, bảo vệ mốc lộ giới đã được giao cho chính quyền địa phương quản lý.

5. Xây dựng, duy trì hoạt động mô hình cộng tác viên bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương gồm Công an viên tại các ấp dọc tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã để phối hợp tuyên truyền và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ ngay từ giai đoạn đầu.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch tháng cao điểm, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực thi pháp luật và xử lý an toàn hành lang đường bộ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ tuyến quốc lộ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, rà soát, thống kê, phân loại tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ, trong đó nêu cụ thể tuyến đường nào đã đền bù, chưa đền bù giải phóng mặt bằng phần hành lang an toàn đường bộ. Sau khi có kết quả rà soát, thống kê hiện trạng vi phạm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp vận động, tuyên truyền, cưỡng chế các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Hoàn thành trước ngày 10/5/2017.

 Chỉ đạo Thanh tra GTVT phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Đối với Công an tỉnhchỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông, không vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Chủ trì phối hợp với các lực lượng, các địa phương tổ chức xử lý vi phạm về hành lang an toàn đường bộ; cưỡng chế các hộ không tự di dời ra khỏi phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Chỉ đạo lực lượng công an địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ; phối hợp quản lý địa bàn sau giải tỏa.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy định về công tác quản lý đầu tư xây dựng, quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kịp thời, phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của địa phương. Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý quy hoạch; kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình sai quy hoạch, lấn chiếm vỉa hè, các công trình ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Mua bán lấn chiếm lòng đường, hè phố trong đô thị

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng đất đúng theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn việc lắp đặt các cổng chào, quảng cáo ngoài trời, lắp đặt, dựng, treo băng rôn đúng theo quy định, không để xảy ra trường hợp lấn chiếm vỉa hè, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến các công trình công cộng, gây bức xúc dư luận.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mauphối hợp với Sở GTVT trong việc rà soát, phân loại tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ.  Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức người dân trong việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, từ đó tự giác tháo dỡ, di dời các công trình vi phạm trên hành lang an toàn đường bộ. Kiên quyết không để phát sinh mới các trường hợp cất nhà, xây dựng các công trình trái phép trên hành lang an toàn đường bộ. Giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, mua bán, chợ tự phát, các điểm trông giữ xe trái phép. Xử lý nghiêm phương tiện vi phạm dừng, đổ xe, nơi cấm dừng, cấm đổ, để xe lòng đường, hè phố trái quy định pháp luật.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiên quyết không để phát sinh các trường hợp cất nhà, xây dựng các công trình trái phép, hợp chợ, mua bán trên hành lang an toàn đường bộ. Tổ chức quản lý chặt chẽ địa bàn sau giải tỏa, bàn giao, kiên quyết không để tái chiếm.Xây dựng, duy trì hoạt động mô hình cộng tác viên bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương gồm Công an viên tại các ấp dọc tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã để phối hợp tuyên truyền và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ ngay từ giai đoạn đầu.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân không nâng cao ý thức bảo vệ công trình giao thông, không vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra vỉa hè, lòng đường trước trụ sở cơ quan mình; các dự án, công trình xây dựng của cơ quan, đơn vị để chủ động giải quyết ngay những yếu tố ảnh hưởng đến lòng đường, hè phố và mỹ quan đô thị.

Huỳnh Anh