Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp sáng 26/4, ông Đỗ Đức Hiển, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp đã thông tin với báo chí về vấn đề đấu giá biển số xe.

Ông Hiển cho hay một trong những quan điểm chỉ đạo cơ bản của việc xây dựng Luật Đấu giá tài sản (có hiệu lực từ 1/7) là quy định thống nhất về trình tự thủ tục đấu giá tài sản. Tài sản đấu giá bao gồm tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá và tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn thông qua bán đấu giá.

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về đấu giá biển số xe, báo cáo Thủ tướng trong tháng 5", Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp nói.

Ông Ngô Đức Hiển, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp thông tin với báo chí về việc đấu giá biển số xe.

Hiện, dư luận đang phân vân hai phương án chỉ đấu giá biển số xe đẹp hay đưa tất cả các biển số xe ra để người dân có thể đấu giá và mua.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp cho rằng nhiều người đặt câu hỏi biển số xe có phải là tài sản không.

Theo bà Mai việc đấu giá biển số xe đẹp được đặt ra từ năm 2011 khi xây dựng Nghị định về đấu giá tài sản đến bây giờ, vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau rằng biển số xe là tài sản hay công cụ quản lý của nhà nước.

"Khi quan điểm chưa rõ biển số xe có phải là tài sản hay không thì không thể đưa ra bán đấu giá được. Thứ hai là theo điều 80 của Luật Giao thông đường bộ hiện quy định cấm mua bán các biển số của phương tiện cơ giới. Vì vậy, việc dự kiến đưa biển số xe đẹp ra đấu giá chưa thực hiện được", bà Mai nhấn mạnh.

Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp cho biết thực ra không có vướng mắc trong việc đấu giá tài sản đối với biển số xe đẹp. Lý do là Luật chỉ quy định trình tự đấu giá tài sản, còn tài sản nào được phép bán đấu giá lại do luật nội dung, luật chuyên ngành. Việc này sẽ được nghiên cứu cụ thể trong đề án bán đấu giá biển số xe.

“Ví dụ như hiện nay cũng chỉ có một vài loại đất được bán, xử lý dưới hình thức đấu giá, còn những loại khác được giao cấp và xử lý bình thường. Trong luật xử lý tài sản nhà nước cũng chỉ quy định một số tài sản được đưa ra bán đấu giá", lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp nêu.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp trả lời báo chí.

Bà Mai phân tích thêm trong Luật Đấu giá tài sản, việc không có đấu giá biển số xe liệt kê, cũng như không quy định trong Nghị định 17/2010 không ảnh hưởng gì đến việc đấu giá tài sản này. Nếu, pháp luật chuyên ngành có quy định, ví dụ như Bộ Công an có quy định biển số xe đẹp phải bán đấu giá thì sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục của Luật Đấu giá tài sản.

Ngoài ra, trong điểm B, khoản1 Điều 4 của Luật Đấu giá tài sản quy định "ngoài những tài sản đã liệt kê thì tài sản theo quy định của pháp luật phải bán đấu giá cũng sẽ được bán đấu giá theo quy định trình tự thủ tục của Luật này".

news.zing.vn