Công ty Cổ phần xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719 được giao quản lý, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa phận tỉnh Cà Mau.

 Bao gồm :

+ Quốc lộ 1 từ Km 2232+850 đến Km 2301+610.

+ Quốc lộ 63 đoạn Km 74+200 đến Km 114+629

+ Quốc lộ Đường Hành lang Ven biển phía nam đoạn Km 10+000 đến Km 52+405

     

     Duy tu sửa chữa quốc lộ 1 A – Thiên Ân St

9 tháng qua, Công ty đã triển khai thực hiện bảo dưỡng thường xuyên mặt đường, đặc biệt là các hạng mục đảm bảo êm thuận và an toàn mặt đường, cầu yếu và tăng cường hiệu lực hệ thống báo hiệu đường bộ phục vụ an toàn giao thông: Đào khôi phục rãnh thoát nước dọc, thoát nước ngang đảm bảo thoát nước trong mùa mưa: Tăng cường hiệu lực và an toàn giao thông đường bộ, bổ sung điều chỉnh biển báo, vạch sơn gờ giảm tốc, sơn phân làn, lắp đặt bổ sung hộ lan, cọc tiêu, lắp đặt đèn tín hiệu.....  

Cụ thể, Công ty đã sử dụng 3 ngàn mét vuông bê tông nhựa nguội vá các ổ gà; sử dụng 4.612 mét vuông đá láng nhựa mặt đường bị rạn nứt: Xử lý 188.375 mét vuông mặt đường bằng cán đá 4x6 láng nhựa; Sơn kẽ 22.800 mét vuông đường bằng sơn dẻo nhiệt; Cung cấp và trồng bổ sung 34 bộ biển báo; Lắp đặt 8 đèn tín hiệu giao thông; Sơn 7.400 hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu; Trồng bổ sung 160 tường hộ lan; Cắm 3. 186 cọc mốc đất bộ; Cắm 1. 474cọc mốc lộ giới ; Lập biên bản xử lý  7 trường hợp vi phạm tái lấn chiếm hành lang đường bộ.     

Ngoài ra, Lực lượng tuần đường của công ty cổ phần 719 phối kết hợp với lực lượng TTGT của Chi Cục 4.6 và lực lượng TTGT của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau và cơ quan ban ngành của các địa phương tổ chức tuyên truyền, kiểm tra ngăn chặn và xử lý ngay các trường hợp có hành vi vi phạm ,tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên 3 tuyến Quốc lộ thuộc đơn vị quản lý.

Trong thời gian tới để ngăn chặn và hạn chế tai nạn giao thông do tình trạng kỹ thuật của đường gây ra, Công ty Cổ phần xây dựng và bảo trì công trình giao thông 719 tập trung chỉ đạo các đơn vị Hạt quản lý đường bộ triển khai thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên hệ thống cầu đường bộ êm thuận, thông suốt kể cả trong mùa mưa lũ hạn chế tai nạn giao thông có thể xảy ra.

       

     Thường xuyên duy tu sửa chữa nhằm đảm bảo phương tiện lưu thông - ảnh Thiên Ân st

Dự báo, trong quý 4  do ảnh hưởng của thời tiết của mưa bảo kéo dài trên diện rộng, triều cường dâng cao ảnh hưởng và làm hư hỏng mặt đường trên các tuyến Quốc lộ thuộc Công ty Cổ phần 719 quản lý  có thể xãy ra. Công ty đã chuẩn bị công tác dự phòng như vật tư xe máy, thiết bị, con người  để đảm bảo giao thông khắc phục bước 1, phục vụ tốt cho cho công tác đảm bảo giao thông suốt.

Công ty 719 sẽ kiểm tra, đôn đốc,giám sát thường xuyên các nhà thầu thi công các công trình trên Quốc lộ thuộc phạm vi đơn vị quản lý phải thực hiện tốt các biện pháp điều tiết giao thông, thực hiện việc cảnh giới cảnh báo theo quy định. Đồng thời, phối kết hợp với cơ quan ban ngành của các địa phương và duy trì hiện trạng hành lang đường bộ, ngăn chặn và xử lý ngay các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

                                                                                                                           Thiên Ân