TNGT tăng cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015 bên cạnh do ý thức một phận người tham gia giao thông rất kém, chưa tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, còn có trách nhiệm một số nơi cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự ATGT. 
Thực tế cho thấy, tỷ lệ học sinh, sinh viên vi phạm trật tự ATGT có chiều hướng gia tăng, thậm chí có một số cán bộ, chiến sĩ thuộc ngành Công an, Quân sự điều khiển xe mô tô đi ngược đường một chiều. Trong khi đó, công tác tuần tra, kiểm soát (TTKS) và xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa bao quát hết địa bàn, chưa kiểm soát hết được tình trạng vi phạm nồng độ cồn, mà rượu, bia lại là một trong những nguyên nhân chính của hầu hết các vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.
Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Tiến Hải, đề nghị: Cần nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân để kịp thời có giải pháp tập trung xử lý hiệu quả các điểm đen về ATGT. Tăng cường phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trong đó cần chú trọng hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp để người nghe dễ hiểu, dễ nhớ. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án lắp camera giám sát giao thông, đồng thời thường xuyên theo dõi, kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức.


                                 Tiếp tục kiểm soát tải trọng xe - ảnh Chấn Phong 
Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Tiến Hải, nêu rõ: Tăng cường quản lý vận tải hành khách. Siết chặt quản lý và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực trong việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đồng thời, khẩn trương rà soát lại việc quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, phối hợp với ngành thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng xe và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vi phạm. Phối hợp các đơn vị khẩn trương lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu giao thông, dải phân cách, nối liền các dải phân cách... Song song đó, phát động phong trào văn hoá giao thông và thi đua trong các lực lượng thực thi công vụ, khai thác có hiệu quả thiết bị giám sát hành trình. 


                                 Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ. - ảnh chấn phong
“Huy động tối đa lực lượng tăng cường công tác TTKS và xử lý vi phạm, đặc biệt là về tải trọng, tốc độ và nồng độ cồn, tăng cường TTKS lưu động khu vực nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT trong học đường. Thẳng thắn phê bình Hiệu trưởng các trường học có học sinh, sinh viên vi phạt trật tự ATGT, đồng thời có hình thức xử lý phù hợp học sinh, sinh viên vi phạm trật tự ATGT, nhằm răn đe các trường hợp khác” Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Tiến Hải, nhấn mạnh…
                                                                                                              CHẤN PHONG