Tin từ Cục Hàng không VN, trong 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng hành khách thông qua các Cảng hàng không đạt 19.7 triệu khách, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách quốc tế đạt 4.7 triệu khách, tăng 1.959,9% và khách nội địa đạt 14.8 triệu khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng hành khách qua các cảng hàng không trong 2 tháng đầu năm 2023 có sự tăng trưởng mạnh

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong hai tháng đầu năm đạt 168 nghìn tấn, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng hàng hóa quốc tế là 117 nghìn tấn, giảm 37,3% và hàng hóa nội địa là 51 nghìn tấn, tăng 7,4%.

Cũng trong hai tháng đầu năm 2023, tình hình vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 9.8 triệu khách. Kết quả này tăng 91,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa là 7.4 triệu khách, tăng 48 %. Khách quốc tế là 2.4 triệu khách, tăng 2.333,4%.

Trong việc vận chuyển hàng hóa của các hãng hàng không, trong 2 tháng đầu năm cũng đạt 42.5 nghìn tấn. Hàng hóa quốc tế là 17 nghìn tấn. Hàng hóa nội địa là 25.5 nghìn tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Báo Giao thông