Qua kiểm tra, thống kê của Đội Thanh tra – An toàn số 8, chỉ tính riêng các tuyến đường thủy nội địa quốc gia đi qua địa phận tỉnh Cà Mau, tại các cầu bắc qua sông tồn tại 08 bến thủy nội địa hoạt động không phép vi phạm hành lang an toàn cầu, điển hình khu vực cầu Khánh An, cầu Lương Thế Trân, cầu treo Rạch Ráng…

Bến thủy nội địa hoạt động không phép, vi phạm hành lang an toàn cầu Khánh An

Đã qua, các bến thủy nội địa vi phạm đã được các lực lượng chức năng, Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra đồng thời có nhiều nhiều biện pháp như tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động đối với chủ bến thủy nội địa. Tuy nhiên, thực tế chưa được khắc phục triệt để, tình hình mất an toàn giao thông thủy tại các cầu vẫn còn diễn ra.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Luật Giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Kiến nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, cương quyết xử lý và sớm có lộ trình quy hoạch, sắp xếp, di dời các bến thủy nội địa hoạt động trong hành lang an toàn cầu; nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu vượt sông và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực./.

Bài và ảnh: Quốc Khánh