Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo kết luận về phương án thu phí hoàn vốn cho dự án BOT quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy (BOT Cai Lậy), tỉnh Tiền Giang.

Theo thông báo này, Vụ đối tác công - tư, Vụ Tài chính, Tổng cục đường bộ Việt Nam và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiến hành ngay các công việc cần thiết để triển khai thu phí theo phương án 2 đã được Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng.

Đây cũng là phương án mà UBND tỉnh Tiền Giang đề xuất. Tổng cục đường bộ khẩn trương làm việc với địa phương, triển khai việc phân luồng giao thông đoạn qua thị xã Cai Lậy, khai thác hiệu quả tuyến tránh và giảm ùn tắc.

BOT Cai Lậy nằm trên quốc lộ 1. Ảnh: Minh Anh.

Nhà đầu tư khẩn trương xây dựng phương án, khái toán kinh phí đầu tư xây dựng trạm thu phí mới trên tuyến tránh, thống nhất với địa phương vị trí đặt trạm với kết cấu đơn giản, tiết kiệm nhất và thu phí theo hình thức tự động.

Vụ đối tác công - tư xem xét báo cáo của nhà đầu tư và Tổng cục đường bộ, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tổ chức phương án triển khai thu phí trở lại.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 2 phương án thu phí tại BOT Cai Lậy. Phương án 1 là giữ nguyên vị trí trạm hiện tại trên quốc lộ 1, thực hiện giảm tối đa cho tất cả phương tiện, xe nhóm 1 từ 35.000 đồng xuống còn 15.000 đồng/lượt, giảm tương ứng 57% và mở rộng tối đa phạm vi giảm giá cho người dân khu vực lân cận lên đến khoảng 10 km.

Phương án 2 là xây thêm một trạm thu phí trên tuyến tránh. Hai trạm thu song song với mức giá bằng nhau, doanh thu trạm nào sẽ hoàn vốn cho tuyến đường đó và mở rộng tối đa phạm vi giảm giá cho người dân khu vực lân cận BOT Cai Lậy đến khoảng 10 km.

Theo ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, với hai phương án nêu trên, tỉnh Tiền Giang thống nhất chọn phương án 2 là xây dựng thêm trạm thu phí trên tuyến tránh và thực hiện thu phí đồng thời cả hai trạm.

Theo Zing.vn