Công Đoàn ngành Giáo dục huyện Trần Văn Thời lồng ghép tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT dịp cuối năm 2016.

Ban thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị Công đoàn giáo dục, các Công đoàn cơ sở,  nghiệp đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tuyên truyền triển khai sâu rộng Kế hoạch số 07 ngày 15/11/2016 của Ban ATGT tỉnh trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Theo đó, Công đoàn giáo dục, các Công đoàn cơ sở,  nghiệp đoàn cần tập trung đẩy mạnh các nội dung sau:

Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT từ huyện đến xã.

Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động phải thật sự gương mẫu xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Phấn đấu giảm thiểu TNGT; không để xảy ra TNGT rất nghiêm trọng trở lên. Tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự ATGT dịp tết Dương lịch, tết Nguyên Đán Đinh Dậu và lễ hội xuân 2017.

Kiều Oanh – Đài TT TVT