Cảng vụ đường thủy nội địa là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, thì Trưởng đại diện của Cảng vụ địa phương mới thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Giám đốc Cảng vụ địa phương không có thẩm quyền xử phạt. Do đó, đối với các Cảng vụ địa phương chưa thành lập Đại điện thì không thể xử phạt vi phạm hành chính.

Cảng vụ đường thủy phối hợp với Thanh tra GTVT kiểm tra tại bến thủy nội địa. Ảnh: Hà Giang
Để tạm thời tháo gỡ khó khăn trên, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra GTVT thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính tại các cảng, bến thủy nội địa chưa có Cảng vụ quản lý hoặc các địa bàn chưa thành lập Đại diện Cảng vụ.
Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu kiện toàn tổ chức đối với các Cảng vụ đường thủy nội địa chưa thành lập các Đại diện Cảng vụ./.
                                                                                                 Hà Giang