Phú Tân đẩy mạnh phong trào xây dựng lộ bê tông.

 Từ khi thực hiện chương trình nông thôn mới đến nay, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện phát triển nhanh. Hầu hết các tuyến đường được đầu tư xây dựng khang trang và đạt chuẩn quy định.

 Đạt được kết quả trên là do trong quá trình triển khai xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các mạnh thường quân cũng như sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân. Từ đó hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn của huyện trong những năm qua không ngừng phát triển, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới.

Anh Phan