Đến nay, huyện Phú Tân hiện có gần  660 km lộ bê-tông thuộc các tuyến lộ trục xã, ấp và xóm nhánh,  đã có 5 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới về lĩnh vực giao thông. Mỗi xã đều có từ 85% trở lên các tuyến đường đã được bê-tông và nhựa hóa; đảm bảo nhu cầu đi lại trong hai mùa mưa nắng.

Việc xây dựng các công trình giao thông không những tạo điều kiện cho người dân và học sinh đi lại thuận tiện mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương ngày thêm khởi sắc. Ngoài ra, huyện còn vận động nhân dân làm nền đất đen vững chắc khi có điều kiện sẽ tiến hành bê-tông hoá.

 Anh Phan