Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt báo cáo 5 năm thực hiện thi đua văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo phương châm "4 xin, 4 luôn"

Đánh giá 5 năm thực hiện phong trào thi đua này, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết kể từ khi được phát động, phong trào đã được triển khai sâu rộng đến các đơn vị trong ngành với các nội dung thiết thực, quy định cụ thể. Các đơn vị đều xây dựng chương trình hành động và quy định cụ thể để thực hiện tốt phương châm “4 xin”, “4 luôn” trong quan hệ ứng xử, giao tiếp giữa các đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa người thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với người dân, với khách hàng, với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành.

Phong trào thi đua còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động; góp phần xây dựng văn hóa, văn minh công sở, thúc đẩy phong trào rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phong cách ứng xử chuẩn mực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công nhân viên chức lao động, đảm bảo tính nghiêm túc, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau trong công việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác, mang lại những hiệu quả như: Tăng doanh thu, nâng cao uy tín, sự cạnh tranh và thương hiệu của đơn vị; tại các công sở đã tạo ra một tác phong làm việc kỷ cương, khoa học, đổi mới, góp phần vào việc cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

“Việc thực hiện phương châm “4 xin” và “4 luôn” với người dân và người lao động khi giải quyết công việc trở thành nét đẹp văn hóa, luôn hiện hữu trong mỗi công nhân viên chức lao động ngành GTVT. Kết quả từ các phong trào trong thời gian qua góp phần tạo dựng nên những giá trị văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; tạo được niềm tin, môi trường giao tiếp thân thiện, nền nếp, làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ, góp phần nâng cao hình ảnh người lao động ngành GTVT được xã hội, các ngành nghề khác và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần, thái độ phục vụ”, ông Nga Việt khẳng định.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn GTVT Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn GTVT Việt Nam đã tích cực triển khai phong trào; tổ chức phát động sâu rộng phong trào đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành, chủ động xây dựng chương trình sơ kết, tổng kết phong trào, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “4 xin”, “4 luôn”.

Theo Thứ trưởng, thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 8312/KHLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 03/9/2019 tổ chức triển khai Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Bộ GTVT cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “4 xin, 4 luôn”

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao tặng Bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “4 xin, 4 luôn”.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng đã phát động phong trào thi đua và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, kêu gọi các đơn vị trong ngành GTVT căn cứ điều kiện thực tế xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể, để tổ chức thực hiện với kết quả cao nhất; phải gắn các nội dung văn hóa công vụ với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc; đưa nội dung xây dựng “Văn hóa công vụ” vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua hằng năm của đơn vị.

Thứ trưởng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng, đưa Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở" đạt được kết quả cao nhất trong thời gian tới.

“Một lần nữa tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Bộ GTVT tích cực tham gia phong trào, xây dựng hình ảnh người thi hành công vụ thân thiện với người dân và toàn thể xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành GTVT trong năm 2019 và những năm tiếp theo”, Thứ trưởng nói.

Hội nghị đã biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “4 xin, 4 luôn”. Trong đó, Bộ GTVT đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; Công đoàn GTVT Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 14 cá nhân.

Được biết, đây là hội nghị được tổ chức trên tinh thần hưởng ứng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Chính phủ. Theo đó, tại hội nghị không sử dụng hoa để trang trí, khi trao thưởng và không sử dụng đồ nhựa dùng một lần như chai nước, cốc nhựa...

Theo Tạp chí GTVT