Do nguồn ngân sách nhà nước hạn hẹp cùng khả năng cân đối vốn khó khăn, trước mắt giai đoạn 2016-2020, Chính phủ dự kiến sẽ chỉ tập trung đầu tư Đường bộ cao tốc Bắc Nam từ năm 2017-2022.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến giai đoạn tới sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, tái đầu tư. Tuyến đường ven biển dự kiến chỉ thực hiện tại hai tỉnh cấp bách nhất là Hải Phòng – Thái Bình.

Đường bộ cao tốc Bắc Nam

Theo Đề án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông, đoạn TP. Hà Nội -
TP. Hồ Chí Minh, tuyến có tổng chiều dài 1.373 km, quy mô 04-06 làn xe,
chia làm 20 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư dự kiến là 229.826 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến huy động tư nhân 136.282,5 tỷ đồng; vốn tham gia của Nhà nước cho giải phóng mặt bằng, tư vấn, xây lắp, dự phòng là 93.543,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở tiến độ của các dự án thành phần, Chính phủ dự kiến kế hoạch vốn
ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2022 để bố trí tổng cộng 93.544 tỷ đồng cho dự án. Cụ thể, năm 2017 (8.458 tỷ đồng); năm 2018 (16.559 tỷ đồng); năm 2019 (26.988 tỷ đồng); năm 2020 (22.688 tỷ đồng); năm 2021 (14.067 tỷ đồng); năm 2022 (4.784 tỷ đồng).

Như vậy, giai đoạn 2016-2020, dự kiến sử dụng 70.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ làm phần vốn góp nhà nước để huy động các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư hoàn thành dự án cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông.

Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Theo quy hoạch, dự án có quy mô 100 triệu hành khách/năm, tổng mức
đầu tư dự kiến khoảng 16,3 tỷ USD, riêng giai đoạn 1 khoảng 5,9 tỷ USD sẽ đầu tư 01 đường cất hạ cánh, 01 nhà ga hành khách (công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm và các công trình phụ trợ đồng bộ, hoàn thành vào năm 2025).

Chính phủ dự kiến bố trí nguồn vốn để thực hiện giai đoạn 1với 21.886 tỷ đồng Vốn ngân sách nhà nước để giải phóng mặt bằng, xây dựng nơi làm việc
của các cơ quan nhà nước, đài chỉ huy, giao thông kết nối khu vực cảng...) . Riêng giải phóng mặt bằng, tái định cư là 18.544,3 tỷ đồng. Dự kiến bố trí giai đoạn 2016-2020 chủ yếu tập trung đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án khoảng 5.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ; phần còn thiếu sẽ xử lý trong quá trình điều hành khi có nguồn vượt thu và một phần chuyển bố trí qua giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ cũng lên kế hoạch cho Giai đoạn 2021-2020, sẽ huy động nguồn vốn để xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ; mua sắm trang thiết bị phục vụ bay...) khoảng 38.000 tỷ đồng theo cơ chế cho vay lại. Được biết, Chính phủ Nhật Bản đang quan tâm tài trợ ODA. Đồng thời huy động vốn tư nhân để xây dựng nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa.. là 54.726 tỷ đồng.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Giai đoạn 2016-2020 chủ yếu tập trung lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi toàn tuyến phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực theo quy định để thực hiện trong giai đoạn 2022-2030 và hoàn thành vào năm 2050. Hiện nay
Nhật Bản và Hàn Quốc đang quan tâm hỗ trợ cho một số đoạn như Hà Nội -
Vinh, Sài Gòn - Nha Trang.

Tuyến đường ven biển

Do khả năng cân đối vốn khó khăn, trước mắt giai đoạn 2016-2020 chỉ đầu tư
đoạn cấp bách nhất Hải Phòng – Thái Bình nhằm tạo điều kiện cho địa phương khai thác vùng bãi bồi ven biển góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh Nam sông Hồng.

Đoạn Hải Phòng dài 29 km, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng đầu tư theo hình thức PPP (Tổng công ty xây dựng số 1 - CC1 đầu tư) trong đó vốn góp của
Nhà nước là 1.000 tỷ đồng. Đoạn Thái Bình dài 15km, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, dự kiến đầu tư từ nguồn vốn ODA. Chính phủ cho biết hiện WB đang quan tâm cho vay.

Theo nguoidonghanh. Khánh Ngọc st