CSGT tăng cường xử lý các hành vi vi phạm ATGT.

Theo đó, đường bộ trên 5.000 trường hợp, đường thủy 169 trường hợp, xử phạt 4.850 trường hợp, số tiền trên 2,9 tỷ đồng.

Mặc dù công tác tuần tra, kiểm soát tuy đã được tăng cường, nhưng do lực lượng mỏng và địa bàn rộng nên từng lúc, từng nơi còn nhiều tuyến đường bị bỏ ngỏ, nhất là các đường về trung tâm xã, đường giao thông nông thôn.

Những tháng còn lại của năm 2017, Cảnh sát Giao thông huyện Đầm Dơi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông, bên cạnh đó cũng gắn với việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong tham gia giao thông./.

Thành Quốc