Quang cảnh một buổi họp về công tác đăng kiểm phương tiện phương tiện - ảnh Mộng Tuyết St

Ngoài ra đã tăng cường giám sát trên mạng kiểm định qua hệ thống camera và các phản ánh qua đường dây nóng: thực hiện kiểm tra chuyên ngành 73 lần tại các Trung tâm đăng kiểm, đình chỉ chức danh đăng kiểm viên với 35 đăng kiểm viên của 21 Trung tâm đăng kiểm, đình chỉ 3 dây chuyền kiểm định của Trung tâm số 1802D, 7602D, 2909D do vi phạm các quy định về kiểm định.

Về lĩnh vực đường thủy nội địa: Đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc khi kiểm tra phương tiện đóng mới, hoán cải, phương tiện nhập khẩu...đồng thời quyết liệt kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy, đặc biệt các phương tiện chở khách, tàu lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, tàu hoạt động từ bờ ra đảo, giữa các đảo, đến nay đã có 35.147 lượt phương tiện thủy được kiểm tra giám sát kỹ thuật.

Về lĩnh vực đường sắt: đã tiến hành kiểm định 2.860 phương tiện.

Về lĩnh vực hàng hải: Tập trung kiểm tra vào công tác giám sát kỹ thuật tàu biển đóng mới, sửa chữa định kỳ tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu, công tác kiểm soát các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật tàu biển. Đã thực hiện kiểm tra đột xuất đối vơi 12 tàu biển sau khi hoàn thành kiểm tra trên đà và định kỳ, xử lý và kỷ luật theo quy định đối với 03 chi cục đăng kiểm tàu biển,06 đăng kiểm viên tàu biển vi phạm chuyên môn trong công tác đăng kiểm (trong đó có 03 lãnh đạo chi cục).

Quốc Hưng