1/ Biển báo chỉ dẫn được lắp đặt tại ngã tư sông thị trấn Cái Nước.

2/  Công nhân đang nỗ lực cố định biển báo

3/ Ngã tư sông thị trấn Cái Nước lần đầu tiên có biển báo chỉ dẫn

4/ Cầu Lương Thực thị trấn Cái Nước vừa được lắp biển báo giới hạn tốc chiều ngang và chiều cao, giúp các phương tiện xuồng ghe lưu thông qua lại an toàn.

5/ Ở hai đầu ngã tư sông thị trấn Cái Nước được lắp đặt thêm cụm biển báo cấm vượt và cấm quay đầu, đối với các phương tiện xuồng ghe khi lưu thông qua khu vực này.

Việt Tiến – Đài Truyền thanh huyện Cái Nước.