Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Thanh tra Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung:

Phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó phối hợp ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tập trung thanh tra theo hướng dẫn của Bộ GTVT tại mục 2 Văn bản số 1236/BGTVT-TTr ngày 13/02/2023; thanh tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, camera gắn trên xe ô tô kinh doanh vận tải để xác định, xử lý hành vi vi phạm.

Tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực trong thực thi công vụ của lực lượng Thanh tra GTVT theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ tại Văn bản số 526/TTr-PCN ngày 28/4/2023, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn vi phạm, sai phạm, kịp thời chấn chỉnh việc thi hành pháp luật, quy trình công tác của lực lượng Thanh tra đường bộ trong thực thi công vụ./.

Mộng Tuyết