Khung phạt từ 300.000 - 400.000 đồng

- Dừng, đỗ ngược với chiều lưu thông của làn đường

- Đỗ trên dốc nhưng không chèn bánh

- Dừng, đỗ xe trên miêng cống thoát nước

- Dừng, đỗ xe trên làn ưu tiên cho người đi bộ

- Dừng nơi có biển báo cấm dừng, đỗ

- Dừng trên đường dành riêng cho xe buýt

- Dừng không sát lề đường, hè phố theo chiều đi

- Sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không giấy phép


Các lỗi vi phạm bị sử phạt từ 300.000-400.000 đồng theo nghị định 46

Khung phạt từ 600.000 - 800.000 đồng

- Dừng, đỗ trong phạm vi an toàn của đường sắt

- Dừng, dỗ bên trái đường một chiều hoặc đoạn đường cong

- Dừng đỗ trên cầu, gầm cầu vượt

- Dừng, đỗ tại điểm dừng đón trả khách của xe buýt

- Dừng, đỗ che khuất biển báo

- Dừng, đỗ song song với xe khác


Các lỗi vi phạm bị sử phạt từ 600.000-800.000 đồng theo nghị định 46

 

Khung phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng

 

- Quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông

 

- Dừng, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông


Các lỗi vi phạm bị sử phạt từ 800.000-1.200.000 đồng theo nghị định 46

Hình phạt bổ sung

Tước giấy phép lái xe 2-4 tháng với tất cả các lỗi vi phạm trên khi gây ra tai tạn giao thông..

Thiên Ân tổng hợp