Mục tiêu của Ban ATGT tỉnh đưa ra là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tinh thần, trách nhiệm, kỷ cương của người thực thi công vụ trong hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông những tháng còn lại năm 2016; không để xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trở lên.

Tăng cường kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển xe. Ảnh Hà Giang

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phân tích, dự báo tình hình về nhu cầu vận tải, phương tiện giao thông, cũng như các yếu tố kinh tế - xã hội để tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cùng tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo TT ATGT, đặc biệt là Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng trong các lĩnh vực: quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông; thanh tra, tuần tra, kiểm soát.

Đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chi phí và chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ; tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.

Tiếp tục thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, gắn với việc kiểm soát tải trọng phương tiện; nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ, áp dụng kết nối các phương thức vận tải nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh, đảm bảo đủ sức hoạt động cao điểm lễ, tết.

Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông; các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, đến các đội ngũ lái xe, các doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện, trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hoá giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và người điều khiển phương tiện cá nhân, đặc biệt là nhóm những người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, đồng bào nghèo; xây dựng và triển khai thực hiện tuyên truyền vận động bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai nhiệm vụ Năm An toàn giao thông 2017; tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội mùa xuân 2017.

Đoàn Liên ngành ĐTNĐ quyết tâm xử lý dứt điểm các vi phạm về hành lang an toàn cầu và bến TNĐ không phép. Ảnh Hà Giang

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch đề ra, Ban ATGT tỉnh phân nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

Ban An toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, nhất là trên truyền hình, phát thanh tại địa phương, phát thanh lưu động; trọng tâm là tuyên truyền về các giải pháp thực hiện chủ đề năm An toàn giao thông 2016. Đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau xây dựng các tình huống hài, kịch,… về an toàn giao thông để chuyển tải, tuyên truyền cho người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận.   Tổ chức và hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động cao điểm tuyên truyền theo chuyên đề: an toàn cho người đi mô tô; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; kiểm soát uống rượu, bia đối với lái xe;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội Giáo viên với an toàn giao thông (dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm 2016). Tăng cường công tác chỉ đạo các trường tham gia Cuộc thi Giao thông học đường đến cuối năm 2016.

Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ  bảo đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các đơn vị, địa phương. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện, biểu dương, khen thưởng các đơn vị, địa phương đạt thành tích tốt và phê bình các đơn vị, địa phương yếu kém;

Tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch Đăng ký “cán bộ, công chức gương mẩu không vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông” của các đơn vị, địa phương. Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2016 và Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2017; chuẩn bị điều kiện tổ chức cuộc họp tổng kết năm 2016, tổ chức ra quân năm 2017.

Sở Giao thông vận tải

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát tải trọng xe, phân định rõ trách nhiệm từng ngành, địa phương; lập trạm phối hợp giữa lực lượng công an và Thanh tra Giao thông vận tải để tổ chức kiểm soát tải trọng phương tiện đối với những tuyến, điểm phức tạp.

- Tiếp tục siết chặt điều kiện kinh doanh vận tải đối với xe khách, xe công ten nơ, xe tải nặng theo tinh thần Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội điạ; thường xuyên kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô khách để quản lý, phát hiện, cảnh báo và xử lý theo quy định pháp luật đối với lái xe và cơ sở kinh doanh vận tải vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp dữ liệu và thông tin cho lực lượng Cảnh sát giao thông để xử lý kịp thời các xe vi phạm tốc độ cao tìm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra việc khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

- Khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; tổng kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định theo từng địa bàn; gắn trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xử lý tình trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cơ chế chính sách để người dân, doanh nghiệp chủ động thông báo, giao nộp các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng..

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm soát chặt chẽ quy trình sát hạch, công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông; sử dụng hiệu quả hệ thống Camera giám sát quá trình sát hạch lái xe; kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo, sát hạnh, cơ sở đăng kiểm vi phạm quy định về quản lý. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ sát hạch viên, đăng kiểm viên. Thông báo số điện thoại đường dây nóng tại các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phản ảnh của người dân về vi phạm, tiêu cực.

- Tiếp tục rà soát lại toàn bộ cầu dân sinh, tạm ngừng khai thác những cầu không đảm bảo an toàn; khẩn trương duy tu, sửa chữa những cầu yếu.

- Rà soát vị trí đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện với hệ thống Quốc lộ, tổ chức lại giao thông, cắm biển cảnh báo, gờ giảm tốc; bổ sung đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo; tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, tạo điều kiện hướng dẫn tốt nhất cho người tham gia giao thông biết, chấp hành. Rà soát, tiến hành lắp đặt giải phân cách cứng tại các tuyến đường đủ điều kiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông; cương quyết không để phát sinh đường ngang trái phép, chủ động lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bỏ các đường ngang trái phép.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa của tổ chức, cá nhân liên quan; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn; đơn giản hoá thủ tục cấp giấy phép điều khiển phương tiện thuỷ nội địa.

Kiên quyết xử lý các vi phạm về TT ATGT. Ảnh Hà Giang

Công an tỉnh

Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra phối hợp Cảnh sát giao thông với các lực lượng Cảnh sát khác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, về nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, xe máy cũ nát không đảm bảo an toàn, xe máy chở hàng cồng kềnh; điều khiển phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, không có giấy phép theo quy định,… xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với các vụ tai nạn giao thông.  Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi uy hiếp an toàn an ninh hàng không.

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban An toàn giao thông tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2013-2018. Tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn và chính quyền địa phương chỉ đạo cơ sở xây dựng Cổng trường an toàn trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau.

- Thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức pháp luật an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.  Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội thi Giáo viên với an toàn giao thông, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm 2016.  Tiếp tục chỉ đạo tham gia cuộc thi “Giao thông thông minh”, “giao thông học đường” trên Internet cho học sinh phổ thông và sinh viên năm học 2015 - 2016.

Với sự phối hợp đồng bộ, quyết tâm cao giữa các ngành, các địa phương, hy vọng rằng từ nay đến cuối năm sẽ thực hiện đạt mục tiêu không để xảy ra TNGT rất nghiêm trọng trở lên./.

Khánh Ngọc