Mục tiêu của cao điểm này nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ quy định tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; giảm tai nạn giao thông đường bộ có nguyên nhân từ vi phạm tốc độ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước tuần tra, kiểm soát, giám sát, xử lý đối với các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ khi lưu thông trên đường bộ. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ; tạo được sự quan tâm, đồng thuận của toàn xã hội trong việc chấp hành quy định của pháp luật về tốc độ.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, đòi hỏi kế hoạch được triển khai sâu, rộng trên toàn tỉnh, có thể điều chỉnh để phù hợp với từng huyện, thành phố. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hình thức thói quen của người điều khiển phương tiện giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tốc độ của phương tiện cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội gương mẫu chấp hành quy định tốc độ khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông. Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm

Về công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Hội đồng Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Tốc độ”; Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý tốc độ phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông; các chế tài xử phạt; nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ; cách phòng trách tai nạn giao thông có nguyên nhân vi phạm tốc độ. Kết quả xử lý vi phạm tốc độ.

Hình thức: Tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông đại chúng, tập trung trên báo, Đài phát thanh - Truyền hình Cà Mau và Đài Truyền thanh các địa phương.Tuyên truyền, cổ động trực quan và trực tiếp trong cộng đồng như Áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu; thông qua hệ thống phát thanh, truyền thanh phường, xã, thị trấn; các cuộc họp khóm, ấp, tổ dân phố; các buổi nói chuyện tại nhà văn hóa; tổ chức tuyên truyền tại bến xe và cho các lái xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuân thủ các quy định về tốc độ khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ;

Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên Hợp Quốc phát động;

- Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe;

- Không vượt quá tốc độ quy định;

- Nhanh một phút – Chậm cả đời;

- Phía trước tay lái là cuộc sống.

 Về tổ chức giao thông, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, tăng cường tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng; rà soát công tác tổ chức giao thông và điều chỉnh, bổ sung biển báo tốc độ trên phạm vi quản lý; tăng cường đầu tư, xây dựng, nâng cao điều kiện an toàn giao thông, kiểm soát tốc độ, đặc biệt tại các khu đông dân cư cho phù hợp.Đẩy nhanhtiến độ thực hiện Dự án Đầu tư hệ thống lắp đặt camera giám sát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Khuyến khích các địa phương lắp đặt hệ thống camera quan sát ở những điểm nóng để xử lý vi phạm về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.

Về kiểm tra và xử lý vi phạm, tổ chức “Đợt cao điểm” tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định tốc độ trên phạm vi toàn tỉnh, sau đó duy trì thường xuyên theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; ứng dụng khoa học công nghệ trong việc giám sát phát hiện và xử lý vi phạm; đánh giá kết quả thực hiện. Tổ chức “Đợt cao điểm” kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vi phạm về tốc độ thông qua hệ thống dữ liệu chiết xuất từ thiết bị giám sát hành trình xe ô tô.

Để triển khai tổ chức Tuần Lễ ATGT đường bộ lần thứ 4,  Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm triển khaiKế hoạch tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 do Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề ”Tốc độ”; đôn đốc các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông huyện, thành phố đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng. Cung cấp thông điệp phát thanh, truyền hình, slogan; mẫu Banner, Poster, tờ rơ chủ đề ”Tốc độ” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thống nhất phát hành. Triển khai Kế hoạch đợt cao điểm tuần cao điểm kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định tốc độ trên phạm vi toàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền, đăng tải thường xuyên tin tức, thông điệp về tốc độ trên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau và Đài Truyền thanh các địa phương.

Sở Giao thông vận tải,rà soát công tác tổ chức giao thông và điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo tốc độ trên phạm vi toàn tỉnh theo đúng quy định, quy chuẩn hiện hành; tăng cường các biện pháp kiểm soát tốc độ như làm gờ giảm tốc, sơn sửa vạch kẻ đường, cắm các biển báo nguy hiểm, biển báo hạn chế tốc độ... trên các đoạn, tuyến có nguy cơ mất an toàn cao như khu đông dân cư, khu vực đường giao nhau... Tổ chức ” Đợt cao điểm” kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về tốc độ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe ô tô. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tổ chức tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe đặc biệt cần tuyệt đối tuân thủ quy định tốc độ cho toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải;

Công an tỉnh, tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ triển khai thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được xác định trong Kế hoạch. Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định tốc độ.  Điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông đặc biệt là các vụ có nguyên nhân từ vi phạm tốc độ, kiên quyết đề nghị truy tố trước pháp luật các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm và kiến nghị xử lý trách nhiệm của các đơn vị chức năng có liên quan trong việc để xảy ra tai nạn giao thông;

Các các cơ quan báo, đài trong tỉnh, Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, tăng cường thời lượng, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4. Phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền, đăng tải thường xuyên tin tức, phóng sự, phát thông điệp với chủ đề tốc độ trên báo, đài về các hoạt động của Kế hoạch. Phối hợp tuyên truyền sâu, rộng quy định của pháp luật về tốc độ xe cơ giới, nguy cơ gây tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành quy định về tốc độ khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Các huyện, thành phốxây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 với chủ đề ”Tốc độ” tại địa phương. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị quản lý đường bộ theo dõi, chủ động kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biển báo liên quan đến tốc độ phù hợp với quy định hiện hành; rà soát tăng cường các giải pháp nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với các tuyến đường bộ do địa phương quản lý; trong đó, nghiên cứu các giải pháp nhằm kiểm soát các tốc độ của phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông như khu vực đông dân cư, vị trí có nhiều người đi bộ, xe thô sơ tham gia giao thông./.

Huỳnh Anh