Mui trần hạng sang cũng phải dùng tới giảipháp che mưa rẻ tiền

Oai như lái Toyota Camry 2.0 đi thăm ruộng.

Người ta đi xe bọc thép, mình chạy xe "quây gỗ"cũng rất an toàn.

Lên đường với "phiếu bé ngoan".

Chặn đầu, "không cho chúng nó thoát".

Vô tư vìđã luyện tuyệt kỹyết hầu bẻ cong sắt.

Cảnh báo cấm lại gần.

Không biết "thằng nào" lái?

Đôi khi đàn ông chỉ là "những đứa trẻ to xác".

Cầu nâng rửa xe nhập khẩu hiện đại với tính năng "tự độngnghiêng - lộn gầm".

Xe Đời Sống.