Yêu nhau tặng hoa

Ghét nhau tặng...thùng sơn

Dấu hiệu cảnh báo người đi đường: "Lái mới, xin đừng lại gần"

 

Cẩn thận còn hơn bị...đốt xe

Cảnh báo sớm

Ra về không quên mang theo thông điệp: "lạy ông tôi ở bụi này"

Công cụ đặt gạch bãi đỗ xe thời buổi đông đúc

Sóng...đời

Ngày xưa Newton nổi tiếng nhờ ngồi gốc táo, ngày nay dễ nổi điên vì đỗ xe dưới gốc mít

Đường này là nhà nước xây, mình cứ hưởng vậy thôi vì không có biển cấm

Nước lên thì dây...cũng lên

Theo xe đời sống