Lộ giao thông nông thôn được đầu tư, xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân địa phương.

Khi bắt đầu triển khai thực hiện, Đảng uỷ, UBND xã tổ chức các cuộc họp để người dân tham gia đóng góp ý kiến, cùng nhau bàn bạc, lựa chọn công trình xây dựng. Tất cả các công trình, hạng mục xây dựng, người dân đều tham gia giám sát.

Từ sự quyết tâm cao của chính quyền và đồng thuận cao từ người dân mà những năm qua, hệ thống giao thông của xã có những bước tiến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng Tây cho biết thêm: “ Chúng tôi chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bởi lẽ nó liên quan đến các lĩnh vực khác, tạo được sự đồng thuận của bà con, tạo được giao lưu mua  bán hàng hóa của bà con”

Nếu như năm 2005 xã Tân Hưng Tây chỉ có 25 km lộ bê-tông thì đến nay đã có trên 90 km lộ bê-tông trải dài 52 tuyến trên toàn địa bàn,  vượt hơn 40 km so tiêu chí nông thôn mới quy định. Hệ thống giao thông liên hoàn và thông suốt, ấp liền ấp, xã liền huyện, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở địa phương.

Những con đường mang ý Đảng, lòng dân

Hệ thống giao thông nông thôn ở xã Tân Hưng Tây  có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, không còn tình trạng đường lầy lội, trơn trượt, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Từ đó, việc làm ăn của bà con có nhiều thuận lợi trong sản xuất và kinh doanh.

Qua phát triển giao thông nông thôn tại xã Tân Hưng Tây cho thấy, nơi nào huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động người dân tốt thì nơi đó đạt được nhiều kết quả. Người dân một khi đã hiểu rõ chủ trương của Nhà nước, cũng như được dân chủ trong bàn bạc, giám sát, kiểm tra thì họ sẵn sàng tự nguyện đóng góp những gì có thể.

Anh Phan