Tin tức trong ngày hôm nay

Đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Ảnh: Gia Minh

Ngày 23/10, theo nguồn tin của Báo Giao thông, UBND tỉnh Cà Mau vừa có Tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh này với tổng kinh phí hơn 10.500 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn đầu tư và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Giai đoạn 1 (ưu tiên 1): từ Gành Hào đến Tân Ân (Rạch Gốc) dài khoảng 65,4km đi qua địa bàn 3 huyện: Năm Căn, Đầm Dơi và Ngọc Hiển. Hiện trạng chủ yếu là đường giao thông nông thôn hoặc đường dân sinh với năng lực lưu thông hạn chế. Tuyến đường có quy mô cấp IV, và tổng mức đầu tư đoạn tuyến này khoảng 4.292 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 (ưu tiên 2): từ Đất Mũi đến Cái Đôi Vàm, dài khoảng 58,8km. Tuyến có quy mô đường cấp IV và tổng mức đầu tư đoạn tuyến này khoảng 3.241 tỷ đồng.

Ưu tiên 3: từ Cái Đôi Vàm đến Tiểu Dừa, dài khoảng 75km. Tuyến có quy mô đường cấp IV và tổng mức đầu tư đoạn tuyến này khoảng 2.979 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tuyến đường bộ nói trên được triển khai đầu tư trên cơ sở tận dụng tối đa các tuyến đường hiện có, kết hợp với việc đầu tư xây dựng mới để kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông hiện hữu và phù hợp với quy hoạch trong vùng và khu vực.

Việc xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ đảm bảo tính liên kết vùng (Bạc Liêu, Sóc Trăng,...), phá thế độc đạo của QL1, rút ngắn quãng đường từ Bạc Liêu đến Đất Mũi khoảng 25km so với hành trình đi theo QL1.

Theo Quyết định số 129/QĐ-TTg 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam. Tỉnh Cà Mau có chiều dài tuyến đường bộ ven biển 235,85km (quy mô đường cấp IV). Trong đó, bao gồm cả đường Hồ Chí Minh đoạn từ Tân Ân - Đất Mũi dài 34,5km (đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng). Các đoạn còn lại gồm: Gành Hào - Thuận Long; Thuận Long - Tân Ân; Đất Mũi - Cái Đôi Vàm; Cái Đôi Vàm - Rạch Tiên Dừa (Tiểu Dừa) chưa được đầu tư xây dựng.

Theo Báo Giao thông