Ô tô chở người loại đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải, sản xuất trên 12 năm, chu kỳ kiểm định 6 tháng 1 lần

Đăng kiểm ô tô được xem là một thủ tục bắt buộc theo quy định của Bộ GTVT đối với những ai đang sở hữu xe ô tô tại Việt Nam để chứng nhận xe đủ điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật để được phép lưu thông.

Theo đó, tùy theo từng loại xe, năm sản xuất của mỗi loại xe sẽ có chu kỳ thời gian cụ thể để đánh giá.

Khoản 2, điều 9 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định chi tiết về chu kỳ thời gian kiểm định đối với các phương tiện cơ giới đường bộ dựa theo 3 yếu tố: loại ô tô, số chỗ ngồi và mục đích sử dụng xe.

Cụ thể như sau:

STT

Loại phương tiện

Chu kỳ (tháng)

Chu kỳ đầu

Chu kỳ định kỳ

1. Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải

 

Đã sản xuất đến 07 năm

30

18

 

Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm

 

12

 

Đã sản xuất trên 12 năm

 

06

2. Ô tô chở người đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải, ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

2.1

Không cải tạo

18

06

2.2

Có cải tạo

12

06

3. Ô tô các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ móoc, sơ mi rơ moóc

3.1

Ô tô các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm, rơ móoc, sơ mi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm

24

12

Ô tô các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm, rơ móoc, sơ mi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm

 

06

3.2

Có cải tạo

12

06

4. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên, ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên

 

03

Theo Báo Giao thông