Theo đó các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện một số nội dung chính sau:

Đối với đường tỉnh khai thác: Yêu cầu Trung tâm Quản lý, bảo trì công trình giao thông:

- Về đường bộ: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và duy tu, sử chữa các hư hòng cầu đường, khơi rãnh thoát nước khi trời mưa, vệ sinh mặt cầu đường, phát hoang cắt cỏ đảm bảo tầm nhìn thông thoáng, lưu thông được thông suốt; kiểm tra rà soát điều chỉnh, bổ sung thay thế, duy tu, sử chữa cọc tiêu, báo hiệu giao thông đường bộ đảm bảo kịp thời cảnh báo cho người điều khiển phương tiện biết khi tham gia giao thông.

- Về đường thủy: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện thanh thải các chướng ngại vật trên đường thủy nội địa, đảm bảo luồng chạy tàu được thông thoáng; phát hoang, duy tu, sửa chữa, sơn bảo dưỡng trụ đèn các cửa biển, ngã ba, ngã tư sông, báo hiệu giao thông đường thủy nội địa để kịp thời cảnh báo cho người điều khiển phương tiện, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đối với hệ thống đường địa phương: Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các nội dung:

- Về đường bộ: Tăng cường công tác kiểm tra kịp thời phát hiện và duy tu, sử chữa các hư hỏng cầu đường, khơi rãnh thoát nước khi trời mưa, vệ sinh bề mặt cầu đường, phát hoang cắt cỏ đảm bảo tầm nhìn thông thoáng, lưu thông được thông suốt; kiểm tra rà soát điều chỉnh, bổ sung thay thế, duy tu, sửa chữa cọc tiêu, báo hiệu giao thông đường bộkịp thời cảnh báo cho người điều khiển phương tiện biết khi tham gia giao thông.

Tăng cường công tác quản lý, duy tu, sử chữa và sơn bảo dưỡng đối với hệ thống cầu thép nhằm đảm bảo giao thông và kéo dài tuổi thọ công trình

- Về đường thủy: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện thanh thải các chướng ngại vật trên đường thủy nội địa, đảm bảo luồng chạy tàu được thông thoáng; phát hoang, duy tu, sửa chữabáo hiệu giao thông đường thủy nội địa để kịp thời cảnh báo cho người điều khiển phương tiện, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đối với công trình đang thi công, nhất là các công trình thi công trên đường bộ đang khai thác:

- Đối với công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư: Yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông, Trung tâm Quản lý, bảo trì công trình giao thông chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khi thi công công trình trên đường thủy nội địa.

Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý:

Kiên quyết xử lý xe quá trọng tải

- Đối với xe quá trọng tải khi lưu thông trên cầu, đường bộ.

- Đối với các công trình đang thi công: Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khi thi công công trình trên đường thủy nội địa.

- Đối với bến khách ngang sông, kiểm tra các điều kiện hoạt động bến khách ngang sông như giấy phép hoạt động bến, áo phao cứu sinh, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện,…đảm bảo đúng theo quy định./.

Ban An toàn giao thông