02903 818 129 - 02903 575 975
antoangiaothongcamau@gmail.com
Học đường
Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3988 đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2016-2017.
“Nhà trường sẽ có hình thức xử lý, kỷ luật đối với những học sinh vi phạm pháp luật giao thông” - Đó là một trong những nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2016 – 2017
Nhận diện những thói quen không đáng có trong chấp hành quy định về đội nón bảo hiểm cho trẻ em nhằm kịp thời chấn chỉnh là hết sức cần thiết Bởi những thói quen có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng của chính con em mình.
BẢN QUYỀN BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH CÀ MAU
Trụ sở: 269 - Trần Hưng Đạo - phường 5 - thành phố Cà Mau
Điện thoại: 02903.818.129 - 02903.575.975 Fax: 02903.580.783
Email: antoangiaothongcamau@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Cà Mau
ĐANG ONLINE: 21
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP: 211196