1. BÁO HIỆU CHỈ GIỚI HẠN, VỊ TRÍ CỦA LUỒNG TÀU CHẠY (A)

1.1. Phao chỉ vị trí giới hạn của luồng tàu chạy (A1)

Phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy (A1.1)

Hình dáng:

Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình trụ, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác

Màu sắc:

Phao, biển, tiêu thị, cờ đều màu đỏ

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ

Ý nghĩa:

Báo rằng “Tại vị trí đặt phao là giới hạn phía phải của luồng tàu chạy”.

 

 

Phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng tàu chạy (A.1.2)

Hình dáng:

Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình nón, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác

Màu sắc:

Phao, biển, tiêu thị, cờ đều màu xanh lục

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục

Ý nghĩa:

Báo rằng “Tại vị trí đặt phao là giới hạn phía trái của luồng tàu chạy”

 

 

1.2. Phao chỉ vị trí giới hạn của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển (A2)

Đặt phía bên phải của luồng tàu sông (A2.1)

Hình dáng:

Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình trụ, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác

Màu sắc:

Phao và biển khoang đỏ - trắng đỏ, tiêu thị, cờ sơn màu đỏ

Đèn hiệu:

(Khi thích hợp) Ban đêm một đèn chớp đều, ánh sáng màu đỏ

Ý nghĩa:

Báo rằng “Tại vị trí đặt báo hiệu là giới hạn phía phải của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển”

 

Đặt phía bên trái của luồng tàu sông (A2.2)

Hình dáng:

Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình nón, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác

Màu sắc:

Phao và biển khoang xanh lục - trắng - xanh lục, tiêu thị, cờ sơn màu xanh lục

Đèn hiệu:

(Khi thích hợp) Ban đêm một đèn chớp đều, ánh sáng màu xanh lục

Ý nghĩa:

Báo rằng “Tại vị trí đặt báo hiệu là giới hạn phía trái của luồng tàu sông đi cạnh luồng tàu biển”

Khi luồng lạch ổn định hoặc trong một số trường hợp đặc biệt thì các báo hiệu A1, A2, vật mang là phao có thể được thay bằng trụ

 

1.3. Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ (A3)

Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ bên phải (A3.1)

Hình dáng:

Một biển hình vuông đặt trên cột

Chớp một dài (OC 3s)

Màu sắc:

Biển sơn hai mặt, sơn khoang ngang màu trắng - đỏ - trắng

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp một dài, ánh sáng màu đỏ

Ý nghĩa:

Báo rằng “Luồng tàu đi gần bờ bên phải và dọc theo bờ phải”

Báo hiệu luồng tàu đi gần bờ bên trái (A3.2)

Hình dáng:

Một biển hình thoi đặt trên cột

Chớp một dài (OC 3s)

Màu sắc:

Nền trên màu xanh lục, nửa trên sơn màu trắng

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp một dài, ánh sáng màu xanh lục

Ý nghĩa:

Báo rằng “Luồng tàu đi gần bờ bên trái và dọc theo bờ trái”

1.4. Báo hiệu cửa luồng ra vào cảng, bến (A4)

Đặt ở bên phải (A4.1)

Hình dáng:

Một biển hình trụ đặt trên cột

Chớp đều nhanh (ISO 1s)

Màu sắc:

Thân cột sơn khoang màu đỏ - trắng - đỏ, biển sơn màu đỏ

Đèn hiệu:

Ban đêm: có một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu đỏ

Ý nghĩa:

Giới hạn phía bên phải của cửa luồng ra vào cảng, bến

Đặt ở bên trái (A4.2)

Hình dáng:

Một biển hình nón đặt trên cột

Chớp đều nhanh (ISO 1s)

 

Màu sắc:

Thân cột sơn khoang màu xanh lục - trắng - xanh lục, biển sơn màu xanh lục

Đèn hiệu:

Ban đêm: có một đèn chớp đều nhanh, ánh sáng màu xanh lục

 

 

Ý nghĩa:

Giới hạn phía bên trái của cửa luồng ra vào cảng, bến

Báo hiệu này cũng được sử dụng để báo lối ra vào các nhánh phụ, các luồng dùng riêng. Khi đó ở trên luồng sử dụng báo hiệu A2.1, A2.2 để giới hạn luồng chạy tàu, nhằm phân biệt với luồng chính

1.5. Phao tim luồng (A5)

Hình dáng:

Phao hình nón cụt, biển hình cầu

 

Chớp một dài (OC 5s)

Màu sắc:

Phao hình nón cụt sơn xen kẽ dải dọc đỏ-trắng, phao ống sơn thành hai nửa đỏ - trắng, biển sơn theo dải dọc đỏ - trắng

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp một dài, ánh sáng màu trắng

Ý nghĩa:

Chỉ vị trí tim luồng, xung quanh là vùng nước an toàn. Dùng hướng dẫn tàu thuyền đi lại theo tim luồng trên đường thủy rộng

1.6. Báo hiệu chuyển hướng luồng (A6)

Báo hiệu chuyển hướng luồng đặt bên bờ phải (A6.1).

Hình dáng:

Một biển hình vuông đặt trên cột

Chớp đều (ISO 4s)

Màu sắc:

Biển sơn màu vàng, giữa biển có vạch dọc sơn màu đen

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp đều, ánh sáng màu vàng

Ý nghĩa:

Báo rằng “Kể từ vị trí đặt báo hiệu, luồng tàu chạy chuyển động hướng từ bờ phải sang bờ trái”

Báo hiệu chuyển hướng luồng đặt bên bờ trái (A6.2)

Hình dáng:

Một biển hình thoi đặt trên cột

Chớp đều (ISO 3s)

Màu sắc:

Biển sơn màu vàng, giữa có vạch dọc sơn màu đen

Đèn hiệu:

Ban đêm: một đèn chớp đều ánh sáng màu vàng

Ý nghĩa:

Báo rằng “Kể từ vị trí đặt báo hiệu, luồng chạy tàu chuyển từ bờ trái sang bờ phải”

Huỳnh Anh