Cấm hoạt động thể thao (C.12)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn màu trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, chữ THỂ THAO và SPORT sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

“Cấm mọi hoạt động thể thao hoặc giải trí trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu”

Cấm rẽ phải (C.13)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn màu trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, ký hiệu mũi tên rẽ phải sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

Báo “Phương tiện không được phép rẽ phải vào ngã ba gần nhất phía trước, nguy hiểm”

Cấm rẽ trái (C.14)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn màu trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, ký hiệu mũi tên rẽ trái sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

Báo “Phương tiện không được phép rẽ trái vào ngã ba gần nhất phía trước, nguy hiểm”

Cấm bơi lội (C.15)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, ký hiệu bơi lội sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

“Cấm mọi hình thức bơi lội trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu”

Cấm lướt ván (C.16)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, ký hiệu lướt ván sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

“Cấm lướt ván trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu”

Cấm lướt ván buồm (C.17)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, ký hiệu lướt ván buồm sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

“Cấm lướt ván buồm trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu”

Cấm tàu thuyền chạy buồm (C.18)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, ký hiệu tàu thuyền buồm sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

“Cấm tàu thuyền chạy buồm đi lại trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu”

Kết thúc khu vực cấm tàu thể thao và tàu giải trí cỡ nhỏ chạy với tốc độ cao (C.19)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền và gạch chéo sơn đỏ, ký hiệu canô cao tốc sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

Báo “Khu vực cấm đi lại với tốc độ cao trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu”

2.3.2. Báo hiệu thông báo sự hạn chế (C2)

Báo hiệu báo chiều cao tĩnh không bị hạn chế (C2.1)

Hình dáng:

Biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền biển sơn đỏ, ký hiệu chiều cao tĩnh không bị hạn chế sơn đen

Ý nghĩa:

Báo “Phía trước có công trình vượt sông trên không, chiều cao tĩnh không của công trình bị hạn chế. Nếu có con số ghi trên biển thì đó là chiều cao tĩnh không của công trình ứng với một mực nước xác định nào đó". Chiều cao tĩnh không tính bằng mét.

Báo hiệu báo chiều sâu luồng bị hạn chế (C2.2)

Hình dáng:

Biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền biển sơn đỏ, ký hiệu chiều sâu luồng bị hạn chế sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

Báo “Chiều sâu của luồng chạy tàu ở phía trước bị hạn chế. Nếu có con số ghi trên biển thì đó là chiều sâu hạn chế của luồng lạch ứng với một mực nước xác định nào đó". Độ sâu tính bằng mét

Báo hiệu báo chiều rộng luồng bị hạn chế (C2.3)

Hình dáng:

Biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền biển sơn đỏ, ký hiệu chiều rộng luồng bị hạn chế sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

Báo “Chiều rộng của luồng chạy tàu ở phía trước bị hạn chế. Nếu có con số ghi trên biển thì đó là chiều rộng hạn chế của luồng tàu chạy". Chiều rộng tính bằng mét.

Báo hiệu “luồng cách bờ” (C2.4)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền biển sơn đỏ, ký hiệu luồng cách bờ sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

Mép luồng tàu chạy cách vị trí báo hiệu một khoảng cách bằng con số ghi trên biển báo hiệu và tính bằng mét

Báo hiệu thông báo đoàn lai dắt bị hạn chế (C2.5)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền biển sơn đỏ, ký hiệu (1 chữ số) sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

Báo “Phía trước là đoạn luồng mà khả năng lai dắt của phương tiện bị hạn chế, giới hạn số tầm của đoàn lai dắt không được vượt quá 01 con số ghi trên biển báo hiệu”

Báo hiệu thông báo chiều rộng đoàn lai dắt bị hạn chế (C2.6)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền biển sơn đỏ, ký hiệu lai dắt và chiều rộng của đoàn lai dắt (2 chữ số) sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

Báo “Phía trước là đoạn luồng mà khả năng lai dắt của phương tiện bị hạn chế. Chiều rộng lớn nhất của đoàn lai dắt không được vượt quá 02 con số ghi trên biển báo hiệu và tính bằng mét"

Báo hiệu thông báo chiều dài đoàn lai dắt bị hạn chế (C2.7)

Hình dáng:

Một biển hình vuông

Màu sắc:

Nền biển sơn trắng, viền biển sơn đỏ, ký hiệu lai dắt và chiều dài của đoàn lai dắt (3 con số) sơn đen

Đèn hiệu:

 

Ý nghĩa:

Báo “Phía trước là đoạn luồng mà khả năng lai dắt của phương tiện bị hạn chế. Chiều dài lớn nhất của đoàn lai dắt không được vượt quá 03 con số ghi trên biển báo hiệu và tính bằng mét”

 Huỳnh Anh