Đáp:

Căn cứ tại điểm b khoản 4, điểm b khoản 12 điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính Phủ  Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có hành vi chở theo từ 03 (ba) người trở lên trên xe.

Ban ATGT tỉnh Cà Mau