Các em học sinh tựu trường năm học mới. Ảnh Hà Giang

Nhằm thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo TT ATGT trong học sinh, sinh viên, ngay từ đầu năm học 2016 – 2017 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau triển khai cho giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh ký cam kết thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông.

Cụ thể, khối Trung học phổ thông có 760 lớp, 2.171 cán bộ, giáo viên, 27.658 học sinh, 23.652 phụ huynh đăng ký chấp hành tốt pháp luật về ATGT, không vi phạm ATGT.

Đối với các lớp Trung học cơ sở, Tiểu học, mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố triển khai ngay từ đầu năm học về công tác đảm bảo ATGT, qua đó có hơn 15.000 cán bộ giáo viên, 194.000 học sinh, 184.000 phụ huynh tự nguyện cam kết không vi phạm ATGT.

Ngoài ra, ngay từ những ngày đầu năm học mới các trường đã chủ động liên hệ với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra GTVT tổ chức tuyên truyền ATGT vào các buổi chào cờ đầu tuần. Thông qua hình thức sinh hoạt này đã trang bị thêm kiến thức về ATGT cho các em học sinh, sinh viên như tình hình tai nạn giao thông (TNGT), nguyên nhân xảy ra TNGT, hậu quả, nổi đau do TNGT gây ra, các biện pháp phòng tránh; vai trò, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong công tác đảm bảo TT ATGT, xây dựng môi trường văn hóa giao thông.

Tuyên truyền ATGT vào các buổi chào cơ đầu tuần. Ảnh Hà Giang st

Sau khi được nghe chuyên đề ATGT sẽ có tác động tích cực, làm chuyển biến nhận thức của các em học sinh, sinh viên. Từ đó chấp hành tốt hơn cá quy định khi tham gia giao thông.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ngoài việc tổ chức quán triệt công tác đảm bảo TT ATGT đầu năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy chế xử lý khi giáo viên, học sinh, sinh viên vi phạm ATGT, quy định trách nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường nếu để học sinh, sinh viên trường mình vi phạm ATGT.

Hy vọng với những nổ lực cao của ngành Giáo dục Đạo tạo, sẽ phát huy hiệu quả công trong công tác đảm bảo TT ATGT đối với học sinh, sinh viên trong năm 2016 và những năm tiếp sau.

                  Hà Giang