Mở rộng mặt đường, xử lý điểm mất ATGT trên tuyến quốc lộ

Trong thời gian qua, do nguồn lực còn hạn chế, số lượng vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn cả nước đã được xử lý nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, để có kế hoạch dài hạn khắc phục tình trạng trên, nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông đường bộ trong quá trình khai thác, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành theo phạm vi quản lý, triển khai rà soát, thống kê toàn bộ các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông trên hệ thông đường bộ, trong đó khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai xử lý những điểm đen, những điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông đã có kế hoạch xử lý trong năm 2017, đề xuất các điểm đen, điểm mất an toàn giao thông vào kế hoạch xử lý trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đối với những điểm đen, điểm mất an toàn giao thông dự kiến đưa vào kế hoạch xử lý năm 2018 và những năm tiếp theo, nghiên cứu bổ sung biển hạn chế tốc độ tạm thời phù hợp với yêu cầu khai thác của đoạn tuyến, nhằm hạn chế nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Mở rộng, gia cố lề đảm bảo ATGT tuyến đường tỉnh quản lý

Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương bố trí kinh phí để thực hiện xử lý các điểm đen, điểm gây mất an toàn giao thông trên đường bộ, trong đó đối với các vị trí trên tuyến đường bộ thuộc địa phương quản lý, kinh phí được lấy từ quỹ bảo trì đường bộ phần 35% cấp cho Quỹ của địa phương. Đối với các vị trí trên các tuyến đường quốc lộ, kinh phí thực hiện được lấy từ Quỹ bảo trì đường bộ trung ương./.

Huỳnh Anh