ĐỐI VỚI SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

Sát hạch bằng phương pháp trắc nghiệm trên máy tính.

          Đối với sát hạch viên. mỗi phòng thi có tối thiểu 02 sát hạch viên làm nhiệm vụ, cụ thể như sau:

          - Tiếp nhận danh sách, hồ sơ thí sinh dự sát hạch; tiếp nhận, kiểm tra và điều hành hệ thống máy tính, máy in tại phòng sát hạch lý thuyết.

          - Gọi tên thí sinh theo danh sách, yêu cầu thí sinh ký và ghi rõ họ tên vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch; kiểm tra nhận dạng, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe (đối với trường hợp miễn sát hạch lý thuyết), sắp xếp máy tính cho thí sinh, ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch của thí sinh; sắp xếp máy tính cho thí sinh.

          - Kiểm tra, đối chiếu tên, ảnh của thí sinh trên màn hình máy tính với số báo danh, danh sách sát hạch, hồ sơ thí sinh và phát hành lệnh bắt đầu sát hạch.

          - Giám sát quá trình sát hạch, yêu cầu thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế sát hạch; không để thí sinh mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết; không để người không có nhiệm vụ vào phòng sát hạch lý thuyết, lập biên bản thí sinh vi phạm và báo cáo Tổ trưởng sát hạch trong trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại và các thiết bị viễn thông thi thực hiện phần thi sát hạch lý thuyết.

          - Theo dõi, kiểm tra hoạt động của máy tính; trường hợp hư hỏng hoặc lỗi kỹ thuật thì yêu cầu kỹ thuật viên của Trung tâm sát hạch vào kiểm tra, xử lý.

          Đối với người dự sát hạch

          - Tiếp nhận máy tính, nhập hạng xe sát hạch, khóa sát hạch, số báo danh dự sát hạch, thí sinh thực hiện phần thi sát hạch, thời gian làm bài là 19 phút; mỗi câu hỏi trong đề sát hạch có từ 02 – 04 ý trả lời và chỉ có 01 ý trả lời đúng nhất; trong số các câu hỏi, có 01 câu trả lời sai sẽ bị truất quyền sát hạch, các câu còn lại mỗi câu tính 01 điểm. Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

          - Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A1: từ 21/25 điểm trở lên; điểm đạt yêu cầu đối với hạng A2: từ 23/25 điểm trở lên. Sát hạch viên và thí sinh ký xác nhận vào bài thi sát hạch lý thuyết được in ra. Sát hạch viên ghi điểm, nhận xét và ký xác nhận vào phần kết quả sát hạch lý thuyết trong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch của thí sinh.

          * Về sát hạch thực hành bằng thiết bị chấm điểm tự động

          Đối với sát hạch viên:

          - Tiếp nhận danh sách , hồ sơ thí sinh dự sát hạch, thiết bị chấm điểm tự động.

          - Kiểm tra nhận dạng, đối chiếu chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe với tên thí sinh, ký tên vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch, theo dõi, giám sát thí sinh tiếp nhận xe sát hạch được giao; yêu cầu thí sinh ký, ghi rõ họ tên vào biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình.

          - Điều hành thiết bị chấm điểm tự động, gọi thí sinh, sắp xếp xe sát hạch cho thí sinh, phát lệnh sát hạch, theo dõi quá trình sát hạch và thông qua thiết bị trong phòng điều hành trực tiếp ghi các lỗi vi phạm của thí sinh như: truất quyền sát hạch khi 02 bánh xe của xe sát hạch ra ngoài hình sát hạch và xe sát hạch bị đổ trong quá trình sát hạch. Trừ 05 điểm mỗi lần chạm chân xuống đất trong quá trình sát hạch.

          Trường hợp giao nhân viên kỹ thuật của Trung tâm điều hành thì phải giám sát.

          - Theo dõi quá trình sát hạch, không để người không có nhiệm vụ vào sân sát hạch và báo cáo Tổ trưởng sát hạch trong trường hợp lỗi kỹ thuật của thiết bị chấm điểm tự động (nếu có).

          - Theo dõi tình trạng kỹ thuật của xe sát hạch để kịp thời phát hiện các trường hợp không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật.

         

Đối với người dự sát hạch

          - Tiếp nhận xe sát hạch được giao và đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Thực hiện các bài sát hạch theo trình tự sau:

          + Bài sát hạch số 1: Đi qua hình số 8

          Thí sinh dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh của sát hạch viên, khi có hiệu lệnh xuất phát, điều khiển xe tiến đến cửa vào hình số 8, rẽ phải đi một vòng hình số 8, tiếp tục điều khiển xe qua nửa hình số 3 đến cửa ra hình số 8, tiếp tục điều khiển xe đến hình số 2.

          + Bài sát hạch số 2: Đi qua vạch đường thẳng

          Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua vạch đường thằng và điều khiển xe đến hình số 3.

          + Bài sát hạch số 3: Đi qua đường có vạch cản

Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua đường có vạch cản và tiến hành điều khiển xe đến bài sát hạch số 4.

+ Bài sát hạch số 4: Đi qua đường gồ ghề.

Thí sinh điều khiển xe qua bài sát hạch tiến qua đường gồ ghề và điều khiển xe đến vị trí đến thúc.

- Yêu cầu đạt được của thí sinh:

+ Đi đúng trình tự bài sát hạch;

+ Bánh xe không được đè lên vạch giới hạn hình sát hạch;

+ Bánh xe không được đè lên vạch cản;

+ Hoàn thành bài sát hạch trong vòng 10 phút;

+ Xe không được chết máy trong qua trình sát hạch.

          - Các lỗi bị trừ điểm:

          + Đi không đúng trình tự bài sát hạch, 02 bánh xe ra ngoài hình sát hạch, xe bị đổ trong quá trình sát hạch, không hoàn thành bài sát hạch, điểm sát hạch dưới 80 điểm: Bị truất quyền sát hạch.

          + Bánh xe đè lên vạch giới hạn, vạch cản, chạm chân xuống đất, xe chết máy, quá thời gian sát hạch (quá 01 phút bị trừ điểm 01 lần): Mỗi lần bị trừ 05 điểm.

          - Công nhận kết quả sát hạch: Thang điểm 100 điểm, sát hạch được 80 điểm trở lên đạt thực hành trong hình.

          Sát hạch viên ghi điểm, nhận xét và ký xác nhận và yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình được in ra và phần kết quả sát hạch kỹ năng lái xe trong hình trong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch của thí sinh.

 XÉT CÔNG NHẬN KẾT QUẢ SÁT HẠCH

- Thí sinh thi đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình được công nhận trúng tuyển;

- Thí sinh không được công nhận trúng tuyển, được đăng ký với cùng một cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe để được sát hạch lại lần sau ít nhất 04 ngày, kể từ ngày sát hạch không đạt.

- Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình.

- Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết nhưng không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình thì được bảo lưu kết quả sát hạch lý thuyết trong thời gian 01 năm, kể từ ngày nội dung sát hạch lý thuyết đạt gần nhất; nếu muốn dự sát hạch phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi, giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch hoặc Tổ sát hạch kỳ trước.

- Thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị viễn thông trong phòng sát hạch lý thuyết, lên xe sát hạch hoặc có các hành vi gian dối làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị đình chỉ làm bài, hủy bỏ kết quả sát hạch và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thí sinh dự sát hạch lái xe A1 đã có giấy phép lái xe ô tô các hạng do ngành giao thông vận tải cấp còn thời hạn sử dụng được miễn sát hạch lý thuyết.

Khánh Ngọc