Trả lời: theo khoản 3 và khoản 23, Điều 8 Luật giao thông đường bộ 2008, các hành vi bị nghiêm cấm.

“Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm:

- Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép

- Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khai thác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.”

 Việc người dân phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả gây ra thì có thể xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, hành vi chiếm dụng lòng đường, lề đường để phơi lúa là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo điểm b, khoản 1, Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP như sau:

“1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ”.

Trường hợp vi phạm mà gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cản trở giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, người phơi lúa trên đường cũng sẽ phải bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Ban ATGT tỉnh