Trả lời:

Chào bạn, để thuận lợi hơn  cho việc sử dụng xe vào mục đích vận tải bạn nên kiểm tra lại đăng kiểm xe xem về trọng tải cho phép của chiếc xe là bao nhiêu, đó sẽ là căn cứ để bạn ước lượng số hàng hóa mà bạn chuyên chở . Trên thực tế , việc chở hàng hóa thường ít khi được cân để xác định trọng lượng khi chở , vì vậy pháp luật cũng có hành lang pháp lý thông thoáng đó là cho phép chở quá tải trong phạm vi 10% khối lượng hàng hóa cho phép . Nếu vượt quá mức này bạn  có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo điều 24 nghị định 46/2016/NĐCP, cụ thể :

Căn cứ pháp luật

Tỉ lệ vượt trọng tải hàng hóa

Mức xử phạt

Người điều khiển phương tiện

Chủ  phương tiện

Mức phạt

( triệu đồng)

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (tháng) theo khoản 9 điều 24

 

Cá nhân

Tổ chức

Điểm a Khoản 2 điều 24

Trên 10% đến 30%;

Trên 20% đến 30% đối với xe xi téc chở chất lỏng

0.8 đến 1

 Không áp dụng

 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Điểm a khoản 5 điều 24

Trên 30% đến 50%

3 đến 5

01 đến 03

6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng

Khoản 6 điều 24

Trên 50% đến 100%

5 đến 7

01 đến 03

14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng

28.000.000 đồng đến 32.000.000 đồng

Khoản 7 điều 24

Trên 100% đến 150%

7 đến 8

02  đến 04

16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

32.000.000 đồng đến 36.000.000 đồng

Khoản 8 điều 24

Trên 150%

8 đến 12

03 đến 05

 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

36.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Mến chào bạn!

Ban ATGT tỉnh Cà Mau