Đáp: Căn cứ điểm a, khoản 3, điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP 26/5/2016 của Chính phủ  thì Người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người vi phạm “Không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy” thì bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Mến chào bạn!

Ban ATGT tỉnh Cà Mau