Trả lời:
Theo quy định Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Khi người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm chạy quá tốc độ cho phép sẽ bị xử phạt một trong các khung sau:
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h.
2.Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xechạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người điều khiển xechạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h.Ngoài ra, còn bị bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.
                                                                         Thanh Bằng - Ban ATGT tỉnh Cà Mau