Theo đó tất cả các công dân Việt Nam, cá nhân, nhóm tác giả đều được quyền gửi tác phẩm tham dự (trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia giải thưởng). Tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng gồm: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình Báo in và Báo điện tử.

Về yêu cầu, nội dung và cơ cấu giải thưởng được quy định như sau:

- Yêu cầu:

+ Các tác phẩm báo chí phải mang tính thời sự và phải phản ánh trung thực, khách quan thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa phương và trên phạm vi cả nước.

+ Tác giả tham dự giải thưởng không vi phạm các quy định về đạo đức nghề  nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện hành.

+ Các tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung và mọi vấn đề sở hữu liên quan đến tác phẩm dự thi theo đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan.

+ Tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định của giải thưởng; tác phẩm tham dự giải thưởng là tác phẩm đã được đăng trên các loại hình báo chí của cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động báo và đăng tải trong thời gian từ 01/01/2017 đến 15/11/2017.

- Nội dung: Tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng ”Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017” tập trung vào các nội dung sau:

+ Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền luật giao thông, vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các tổ chức Chính trị- xã hội các cấp đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, tiếp tục tập trung phản ánh các hoạt động theo chủ đề của năm an toàn giao thông 2017 là ”Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu ”Tính mạng con người là trên hết” và kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 về tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới; số 12/CT-TTg ngày 02/6/2015 về tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt; số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông.

+ Biểu dương các địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo đạt hiệu quả cao trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

+ Phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên cả 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không (về hạ tầng giao thông vận tải; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; chính sách và thực thi chính sách về an toàn giao thông; ý thức người tham gia giao thông).

- Cơ cấu giải thưởng:

Dành cho cá nhân (Ban tổ chức tặng giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng):

+ 01 giải đặc biệt: 20 triệu đồng/ giải;

+ 02 giải nhất: 10 triệu đồng/ giải;

+ 05 giải nhì: 05 triệu đồng/ giải;

+ 10 giải ba: 03 triệu đồng/ giải;

+ 15 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/ giải.

Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của tác phẩm. Quyết định của Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng là quyết định cuối cùng.

Giải thưởng dành cho tập thể: Ban Tổ chức trao 03 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất, mỗi giải trị giá 05 triệu đồng.

- Hồ sơ tham dự:

+ Nhà báo, nhóm tác giả hoặc cá nhân có tác phẩm dự thi cần có văn bản của cơ quan báo chí gửi kèm giấy chứng nhận những tác phẩm đó đã đăng trên báo; cá nhân không công tác tại cơ quan báo chí phải có xác nhận của cơ quan báo chí đăng tải tác phẩm.

+ Đối với tác phẩm báo in tham gia giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải.

+ Đối với tác phẩm Báo điện tử tham gia giải thưởng phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

Các tác phẩm tham dự giải thưởng gửi về Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc giađến 16h30 phút ngày 15/11/2017 (địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội). Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự giải thưởng ”Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017”.

Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn.

Ban ATGT tỉnh